Zavičajni muzej Visoko: Slučajni pronalazak srtefakta u haremu Kraljevačke džamije

Zavičajni muzej primio je obavještenje o slučajnom pronalasku neobičnog  kamenog artefakta. Artefakt je pronađen prilikom izvođenja građevinskih radova u haremu Kraljevačke džamije u Visokom, a informacije je dao gospodin Ilhan ef. Hadžić imam džamije. Stručni tim muzeja  u srijedu 08.05.2013. godine izašao je na teren radi utvrđivanja stanja.

Na terenu je konstatovano da se radi o kamenom ulomku-artefaktu koji se može datirati u srednji vijek, približnih dimenzija 60×50×25cm. Karakteristike ovog kamenog artefakta se manifestuju kroz ornamente na prednjoj strani, koji  pokazuju da se radi o reljefnom motivu dvojne spirale, dok je sa bočne strane uočljiv reljef s motivom cvijeta u obliku rozete i motivom spirale. Ovi motivi karakteristični su za period srednjeg vijeka, a obično su se nalazili na nadgrobnim spomenicima-stećcima i sakralnim objektima. Budući da je artefakt izvađen iz zemlje, vrlo je osjetljiv i porozan, a na njemu su vidna mnoga oštećenja u formi fuga i pukotina.

Artefakt je prenesen u Zavičajni muzej radi dalje stručne obrade i zaštite. Šire performanse artefakta bit će poznate nakon detaljne stručne obrade od strane arheologa, odnosno historičara umjetnosti.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close