Visoko

Završna javna rasprava o nacrtima odluka – usvajanje i provođenje urbanističkog plana „Sebilj“

Poziv na završnu javnu raspravu o nacrtima odluka – usvajanje i provođenje urbanističkog plana „Sebilj“

Svim zainteresovanim građanima općine Visoko,  javnim ustanovama i javnim preduzećima, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

 ZAVRŠNU JAVNU RASPRAVU

O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU URBANISTIČKOG PROJEKTA “SEBILJ” – VISOKO 

Općinsko vijeće Visoko je na 22. sjednici održanoj 27.09.2018. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Urbanističkog projekta “Sebilj”- Visoko  i Nacrt odluke o provođenju  Urbanističkog projekta “Sebilj”- Visoko, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana. Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, a nosilac izrade Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka.

U utorak,  25.12.2018. godine  u 1200 h u velikoj sali Općine Visoko održaće se završna javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta “Sebilj”- Visoko.  

Pozivaju se vlasnici zemljišta u obuhvatu Plana, kao i svi zainteresovni građani da prisustvuju završnoj javnoj raspravi, izraze svoje mišljenje, te daju prijedloge, primjedbe i sugestije.

Press Općine Visoko 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close