Zavod za pravnu pomoć Zenica uštedio građanima oko 400.000 KM

Na svojoj 103. sjednici Vlada Kantona usvojila je, između ostalog, i Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zenica u 2012. godini. Azra Moćević, direktorica Zavoda kazala je da su u 2012. godini besplatnu pravnu pomoć pružili svim građanima koji su im se obratili, a njih je bilo ukupno 2.839  i to: za davanje pravnih savjeta, sastavljanje različitih pravnih podnesaka, prigovora, prijava, te zastupanje stranaka u svim postupcima pred sudovima i drugim organima Kantona. Osim toga, djelatnici Zavoda bavili su se i odbranom i zastupanjem u krivičnom i prekršajnom postupku punoljetnih i maloljetnih lica, a najčešći klijenti Zavoda bili su penzioneri, nezaposleni, korisnici socijalne pomoći, djeca bez roditeljskog staranja, djeca i supruge šehida i poginulih boraca, kao i ratni vojni invalidi, otpušteni radnici, civilne žrtve rata kao i svi oni koji nemaju novčana sredstva da plate advokata. Na osnovu zahtjeva građana, formirano je 799 predmeta, tako da su uposlenici Zavoda u svojstvu branioca i punomoćnika učestvovali u 665 suđenja, od čega su se 583 suđenja odnosila na krivični posptupak i 82 rasprave obavljene su u parničnom postupku.

Kantonalni zavod za pravnu pomoć pružao je usluge i centrima za socijalni rad u postdupcima oređivanja privremenog zastkupnika i staratelja za posebne slučajeve. Direktorica Moćević istakla je sljedeće:

– Aktivnostima Zavoda postignuta je bolja pravna zaštita siromašnih kategorija društva kao korisnika besplatne pravne pomoći kao i na podizanju svijesti ljudi i institucija o važnosti ravnopravnog i nesmetanog pristupa pravdi. S obzirom da uposlenici Zavoda svakodnevno kroz svoj rad dolaze do raznih spoznaja i informacija, u prilici su da sugerišu načine rješavanja pojedinih negativnih pojava u našem društvu, kao što je maloljetnička delikvencija, ovisnosti o drogama, nasilje u porodici kao i o drugim pojavama. Na kraju, bitno je napomenuti i to da su aktivnostima Zavoda u 2012. godini ostvarene uštede u iznosu od 397.043 KM što je suma koju bi advokati naplatili građanima da ih nisu zastupali djelatnici ovog Zavoda.

www.magazinplus.eu – Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close