Zakon o žirantima bi trebao biti usvojen do aprila

Na inicijativu Udruženja građana za zaštitu žiranata jučer je održan okrugli sto o zakonu koji bi trebao zaštititi žirante u Federaciji BiH, gdje su mišljenje o zakonskom rješenju dali predstavnici banaka, prevareni žiranti i predlagačica zakona u Parlamentu FBiH Aida Čikić.

– Ovaj zakon bi mogao da bude donesen do kraja marta te da nakon toga stupi na snagu i da se počne primjenjivati, ali pritom očekujemo da obim zakona bude sažet, funkcionalno postavljen i da odgovori osnovnom cilju koji se želi postići, a to je zaštita žiranata u FBiH. Očekujemo, također, da Agencija za bankarstvo koristi sve mehanizme koje daje zakon da blagovremeno interveniše u svim pojavama prevare dužnika ili žiranata kao korisnika finansijskih sredstava, kazao je Tomo Vidović, dopredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i predsjednik zakonodavnopravne komisije u Parlamentu FBiH.

Cilj ovog zakona je, kako je kazala Čikić, da se urede finansijski tokovi, da ih dotjeraju u smislu da onaj ko koristi kreditna sredstva ta ista i vraća banci.

– Mislim da će tako i banke poslovati mnogo savjesnije i mirnije i da će tako i dužnik, odnosno onaj koji koristi ta sredstva biti siguran da će on ta sredstva i vratiti, a da će njegov žirant biti garant kreditnog ugovora, ističe Čikić te dodaje kako je u BiH bilo više prevarenih žiranata nego u susjednim zemljama.

Sekretar Udruženja banaka BiH Mijo Mišić kazao je kako je pozitivno da je rasprava o zakonu održana na ovaj način, međutim, banke imaju niz primjedbi.

– Mi smo već dostavili opširan materijal u kojem smo naveli da ima puno kontradiktornosti u tom prijedlogu zakona. Mislimo da ga treba maksimalno harmonizirati sa drugim zakonima i sa zakonom RS-a koji regulira ovu materiju. Što se tiče retroaktivne primjene, ovaj prijedlog upravo u svoja dva člana, ne tako eksplicitno, ali vrlo konkretno najavljuje da će se ona izvršiti, kazao je Mišić.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close