Zakon o sukobu interesa – neprovodiv

Izmijenjeni Zakon o sukobu interesa u bh. institucijama neprovodiv je i Centralnu izbornu komisiju BiH (CIK) dovodi u nezakonitu poziciju, upozorili su juče članovi ove komisije.

Parlament BiH je izmjenama zakona, koje su stupile na snagu u novembru prošle godine, CIK-u oduzeo nadležnost provjere i utvrđivanja postojanja sukoba interesa kod savjetnika te  imenovanih i izabranih zvaničnika u institucijama BiH. Nadležnost za ovaj posao data je novoosnovanoj Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, čiji su članovi šest bh. parlamentaraca i tri čelnika Agencije za borbu protiv korupcije BiH.

Novi zakon naložio je da Agencija preuzme sve zaposlene iz CIK-a koji su ranije radili na poslovima provjere sukoba interesa, ali ova obaveza još nije ispunjena. Problem je nastao jer je CIK tražio da u Agenciju, njen odjel za administrativnu podršku, pređe svih devet zaposlenika koji su provodili Zakon o sukobu interesa, dok iz Agencije prihvataju  samo osam, ali ne i devetog, koji je u Centralnoj izbornoj komisiji ujedno i šef pravnog sektora. Kako bi proveli izmijenjeni Zakon o sukobu interesa, i Agencija i CIK su predložili nove pravilnike o sistematizaciji, ali ih nije odobrilo Vijeće ministara.

“Upozoravali smo parlament, kad nam je oduzeo nadležnost, da se novi zakon ne može provesti. Parlamentarna komisija za sukob interesa sad vodi i upravni postupak, dakle zakonodavna radi posao izvrše vlasti. Svjesno su to uradili, nisu oni neznalice”, rekao je Suad Arnautović, član CIK-a.

Zbog neprelaska njenih zaposlenih u Agenciju, CIK ima problem pri planiranju budžeta za iduću godinu, u koji su opet uvrstili svih sadašnjih 79 uposlenika. “Dovode nas u nezakonitu poziciju, oduzeli nam nadležnost, a ostavili ljudstvo i obavezu da ga plaćamo. Naš generalni sekretar potpisuje nekome platu, a po novom zakonu uopšte nije naš službenik”, istakao je Arnautović, apelujući da se ovo hitno riješi.

Stjepan Mikić, predsjednik CIK-a, najavio je da će ponovo insistirati da Vijeće ministara, koje je bilo i predlagač spornog zakona, riješi problem zaposlenika CIK-a. “Novo zakonsko rješenje o sukobu interesa nakaradno je postavljeno. To je nerazumna i ishitrena odluka. Izmjenom državnog zakona učinili su da u FBiH i Brčko distriktu nema institucije koja može provoditi njihove zakone o sukobu interesa”, ocijenio je Mikić.

Halid Genjac, predsjedavajući nove, parlamentarne Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u bh.

institucijama, kritike članova CIK-a smatra opravdanim, ali i pita zašto su uporno šutjeli u vrijeme glasanja o sada spornom zakonu.

“Moja stranka je jedina na vrijeme upozoravala da je ovo neprovodivo i da obesmišljava instituciju sukoba interesa. I ostali su znali, ali su šutjeli”, odgovorio je Genjac.

Autor: Nezavisne Novine

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close