CPU: Istraživanje o stanju u BiH i napretku u posljednje četiri godine

Centar za politike i upravljanje (CPU) predstavio je u Sarajevu istraživanja koja daju presjek stanja u Bosni i Hercegovini i napretka u mandatnom periodu 2010-2014.

Analize su rađene u sklopu projekta “Promovisanje političke odgovornosti“ i obrađuju četiri oblasti – konkurentnost bh. tržišta i otvaranje prilika za investicije, dinamiku ključnih ekonomskih indikatora i privredni rast, energetiku i tržište rada u BiH.

Analize, koje su predstavili program koordinator CPU Adis Muhović i istraživač Goran Dostić, daju dobar temelj za javnu raspravu u predizbornom i postizbornom procesu.

Jedan od zaključaka analize ekonomskih pokazatelja u BiH s osvrtom na regionalne trendove u tom periodu ukazuje da kanali putem kojim se ekonomski trendovi, bilo pozitivni ili negativni, prelijevaju iz bližeg i šireg ekonomskog okruženja u zemlje regije i BiH u velikoj mjeri uslovljavaju domaću ekonomsku realnost.

Ekonomske turbulencije u zemljama eurozone, koje su istovremeno najveći trgovinski partneri zemalja regije kao i uvoznici domaćih proizvoda, vlasnici većinskog kapitala banaka koje posluju na našem tržištu, te najznačajniji direktni strani investitori i poslodavci naših građana koji šalju doznake iz inostranstva u BiH i regiju, neminovno se odražavaju na domaću ekonomsku situaciju.

Analiza globalnih indeksa konkurentnosti u posljednjih pet godina sažima poziciju privatnog sektora i ekonomije BiH u poređenju sa zemljama u regiji. Na dva od tri najpopularnija indeksa globalne konkurentnosti, BiH bilježi napredak rejtinga u odnosu na 2010.  To se posebno odnosi na na Indeks globalne konkurentnosti, gdje BiH prvi put nije najlošije rangirana zemlja u regiji, napravivši skok sa 109. na 89. mjesto.

Manji napredak u odnosu na 2010., po ovoj analizi, zabilježen je prema Indeksu ekonomskih sloboda, a pad je evidentiran prema Doing Business reportu Svjetske banke.

Taj posljednji indeks stavlja veću težinu na analizu oblasti regulacije i birokratije vezane za osnivanje biznisa, a korelacija  rejtinga zemalja u regiji s realnim ekonomskim pokazateljima za isti period je donekle upitna, budući da mnogo bolja pozicija Makedonije i Crne Gore u odnosu na druge zemlje u regiji, a posebno na BiH i Srbiju, nije izražena znatno jačim ekonomskim rastom u realnom sektoru – jedan je od zaključaka iz analize o konkurentnosti bh. ekonomije 2010-2014 uz osvrt ne regionalnu poziciju.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close