Zaključci sa 6. vanrednog sastanka Općinskog štaba CZ Visoko

  • Uputiti zahtjev Kantonalnom štabu CZ da se omogući redovna nastava učenicima osnovnih i srednjih škola na području općine Visoko, imajući pri tome u vidu da nijedna nije oštećena ili poplavljena, da su svi putevi prohodni i da autobusi normalno saobraćaju. Time su stvoreni uslovi da se redovna nastava počne odvijati od ponedjeljka. Konačnu odluku o ovome će donijeti Kantonalni štab CZ.

 

  • Obzirom da je već došlo do određenih zloupotreba ove teške situacije koja se dešava u cijeloj državi i regionu i da su se već pojedinci počeli pojavljivati na vratima građana tražeći novac, upozoravamo građane da ne nasjedaju i da ne budu žrtve prevaranata.U ponedjeljak će biti otvoren namjenski račun općine Visoko kojim će raspolagati isključivo Općinski štab CZ Visoko i na taj račun, svi iz zemlje i inostranstva moći će donirati novac.

 

  • Na sastanku sa Nevladinim sektorom dogovoreno je da sva pomoć koja se bude prikupljala u odjeći, hrani, higijenskim i sanitarnim potrepštinama budu prikupljana putem infrastrukture MZ, putem infrastrukture Islamske vjerske zajednice Visoko i putem Nevladinog sektora. Građani će sve ono što žele donirati moći to uraditi na puno punktova, a dalje će se roba distribuirati u centralno skladište. Centralno skladište bit će u jednoj od hala bivše kasarne “Ahmet Fetahagić”, koji nam je za ove potrebe ustupila Islamska vjerska zajednica Visoko.

 

  • Preko povjerenika CZ, predsjednika i članova MZ, od sutra počinjemo distribuirati obrazac za prijavu šteta. Građane obavještavamo da svu nastalu štetu na svojim stambenim objektima, na usjevima, štetu koja je nastala na zajedničkim objektima infrastrukture, te neku drugu štetu nastalu poplavama, trebaju evidentirati na ovom obrascu i uz to priložiti najmanje 3 slike, kako bismo mogli imati evidenciju trenutnog stanja. Komisija za procjenu šteta u narednim danima će početi raditi na terenu, i to će biti priprema za njen rad. Od sutra, svi građani, kao i privredni subjekti koji su pretrpjeli štetu moći će taj obrazac podignuti u svojoj MZ kod predsjednika Savjeta, te tako odmah prijaviti svoju štetu.

 

  • Poduzete su aktivnosti kako bi se Komisija za procjenu šteta razdijelila na 4 podkomisije:
  1. Komisija za utvrđivanje šteta na infrastrukturi i objektima javnog karaktera
  2. Komisija za utvrđivanje šteta na objektima privatnog karaktera
  3. Komisija za utvrđivanje šteta privrednim subjektima
  4. Komisija za procjenu šteta u poljoprivredi

 

  • Sve aktivnosti CZ i Vatrogasne službe nastavljaju se odvijati i dalje u kontinuitetu.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close