Zaključak o izboru kandidata – volontera

Na osnovu člana 33. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 8/13) i Izvještaja o radu Komisije za provođenje javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu i posebnim službama općine Visoko, broj 01/2-02-1336-1/13 od 27.11.2013. godine, Općinska načelnica Visoko, donosi ZAKLJUČAK o izboru kandidata – volontera

 

I

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u službe uprave općine Visoko izabrano je 3 kandidata – volontera kako slijedi:

diplomirani inženjer geodezije/bachelor geodezije

Jelena Džoja,

Dženan Velispahić

 

diplomirani inženjer arhitekture/bachelor arhitekture

Aid Kaldžija

 

II

Volonter diplomirani inženjer građevine/bachelor građevine nije izabran jer nije bilo prijavljenih kandidata.

 

III

Sa izabranim kandidatima – volonterima Općinska načelnica će zaključiti ugovor o volonterskom radu na period od 12 mjeseci, počev od 1.12.2013. godine.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na oglasnoj ploči Općine i web stranici općine Visoko.

 

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

Amra Babić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close