Zaboravite podjele na “staru” i “novu” ekonomiju, sve je sada dio “tehnološke” ekonomije

Nove tehnologije, od prikupljanja, skladištenja pa do obrade podataka, virtuelno transformišu sve sektore ekonomiije, uključujući i one tradicionalne, poput proizvodnje, navodi se u izvještaju National Academy of Engineering.

Proizvodnja se ne može više posmatrati odvojeno od sistema tehnoloških inovacija koji se primjenjuju u novim ekonomskim sektorima, navodi se u ovom izvještaju NAE koja je dio Nacionalne akedamije nauka (National Acadamy of Science), organizacije za istraživanje koju je oformio američki Kongres

“Tehnološki razvoj, operacije reinžinjeringa i ekonomske snage mjenjanju način na koji se proizvodi i usluge osmišljavaju, dizajniraju, prave, distribuiraju i bivaju podržane”, navodi se u izvještaju, a prenosi Business Insider.

“Razvoj i napredak u prikupljanju podataka, njihovoj analizi, digitalizaciji proizvodnih procesa, kao i prikupljanja podataka od eksternih izvora, prije svega istraživanjem javnog mnijenja, ali i angažmanom spoljnjih saradnika, otvara čitav novi svijet mogućnosti za kompanije i preduzetnike kako bi lakše razumjeli potrebe i želje svojih potrošača, optimizirali procese razvoja, dizajna i proizvodnje, otkrili nove tržišne mogućnosti i pridobili inevesticione fondove”, navodi se dalje u ovom izvještaju.

Farmaceutski sektor, na primjer, je podržan različitim aplikacijama i uslugama koje pomažu ljudima prilikom pravljenja dnevnog rasporeda konzumiranja različitih tableta.

U međuvremenu, automobilska industrija se mijenja na način da sve veći broj različitih softverskih rješenja biva ugrađen u vozila, od onih za zabavu pa sve do aplikacija koje pomažu kontrolu održavanja i servisiranja vozila.

Prilagođavanje radne snage

Za mnoge američke kompanije ova nova paradigma znači redefinisanje određenih proizvodnih procesa sa ciljem bolje integracije procesa istraživanja i razvoja novih proizvoda. Priroda poslova se takođe mijenja. Proizvodni procesi koji podrazumjevaju dosta ručno vođenih operacija koje se često ponavljaju umnogome iščezavaju.

“Procesi u fabrikama sada iziskuju specijaliste u oblastima poput složenih proizvodnih procesa kojima upravljaju roboti, uključujući, na primjer, i odabir dijelova za ugradnju putem radio-frekvencijskih talasa.

U Boeingovoj fabrici u državi Washington, na primjer, radnici kontrolišu visoko tehnološki sofisticirane mašine koje korsite unutrašnji GPS i laserski navođen sistem ugradnje dijelova u model 787.

Izvještaj navodi da je skoro 50% poslova u SAD-u ugroženo ovim tehnološkim promjenama. Takođe se navodi da je sada u automobilskoj inudustriji potrebno 1/3 manje ljudi u proizvodnom precesu nego na prijmer, 1965., uz evidentan porast kvaliteta proizvoda i značajna unapređenja procesa proizvodnje.

Broj proizvodnih radnika u Americi je opao sa 19 miliona u 1980. na 11,5 miliona u 2010. prema zvaničnim vladinim izvještajima.

Studija takođe navodi da postoji značajno odstupanje između vještina koje posjeduju postojeći radnici i onih za kojima postoji potražnja: mnogi visoko plaćeni poslovi zahtjevaju inžinjere i programere, ali nedovoljan broj radnika posjeduje ove kvalifikacije.

Novo poslovno okruženje postavlja pred kompanije zahtjev da se prilagode, stavljajući naglasak na tehnološka istraživanja, zajedno sa boljim programom treninga za svoje uposlenike. Vladini programi, ali i programi viskoškolskog obrazovanja trebaju se takođe mjenjati,

“Unapređenje vještina zaposlenih kao i kreiranje takvih radnih mjesta je najbolji način da se pomogne radnicima koji su izgubili korak za novim tehnološkim promjenama u proizvdonji, ali i ekonomiji uopšte”, izjavio je Nicholas Donofrio, bivši izvršni direktor u IBM-u i predsjedavajući komiteta koji je proveo istraživanje.

“Pristup višem nivou obrazovanja i treninga, uključujući certificirane programe i fleksibilnije načine sticanja diplome, je posebno važno za niže kvalifikovane radnike, koji su najviše pogođeni ovim promjenama”

Izvještaj takođe prepručuje Kongresu da razmotri i uvede poticajne mjere onim preduzećima koja investiraju u programe prekvalifikacije kao i da imigraciona politika treba biti reformisana sa ciljem privlačenja i zadržavanja ljudi sa odgovarajućim tehnološkim vještinama, posebno onih koji su se školovali u SAD.

Pored Donofria, studija je okupila sadašnje i bivše direktore kompanija poput General Motorsa, Genentecha, Palma, DEKA Researcha i Northrop Grumman, kao i univerzitetske profesore, istraživače, ali i predstavnike sindikata

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close