Za sprječavanje poreznih prevara 234 milijuna eura

Pristup programu vrijednom oko 234 millijuna eura bi trebao, nakon što bh. vlasti, potpišu sporazum sa EU, biti omogućen i BiH. Prijedlog sporazuma je već utvrđen i poslan u daljnju proceduru. Naime, radi se o programu Europske unije Fiscalis 2020. koji ima za cilj unapređenje poreznog sustava u BiH putem suradnje s poreznim upravama i službenicima država regije i Europske unije, koje su članice ovog programa.

”Članstvom BiH u ovom programu omogućava se jačanje kapaciteta, vještina i stručnosti bh. poreznih službenika, što predstavlja važan korak k daljnjem napretku naše zemlje u procesu europskih integracija”, navode iz Vijeća ministara.

Iz Porezne uprave Federacije navode da su iskazali interes za ovaj program, ali da o detaljima ne mogu govoriti dok ne dobiju informacije iz Vijeće ministara.

Inače, cilj programa Fiscalis 2020. je da učini nacionalne porezne programe učinkovitijim u nošenju sa prekograničnim transakcijama. Ovo će osigurati efikasniju i uspješniju borbu protiv poreznih prevara kao i povećanje povrata poreza.

Ipak, kako saznajemo od upućenih stručnjaka, kroz njega će biti moguće raditi na poboljšanju pravilnog funkcioniranja poreznih sustava na unutarnjem tržištu kroz poboljšanje suradnje između država sudionica, njihovih poreznih uprava i djelatnika.

Također Fiscalis ima za cilj reduciranje administrativinih nameta za porezne obveznike koji su uključeni u prekogranične aktivnosti.

Ovaj program je na tragu ispunjavanja ciljeva iz europske strategije Europa 2020. kojoj je cilj pametan, održiv i uključiv ekonomski rast, prije svega u jačanju funkcioniranja jedinstvenog tržišta, osiguranju okvira koji će podržati aktivnosti koje idu u cilju jačanja produktivnosti javnog sektora kroz poticanja tehničkog napretka i inovacija u nacionalnoj poreznoj administraciji.

U polju prikupljanja poreza strategija Europe 2020. poziva na prelaz sa opprezivanja rada na takse u oblasti energije i okolišne takse. Generalno, bolja suradnja između poreznih institucija, razmjena informacija i fokus na administrativne namete može doprinjeti ispunjavanju ciljeva postavljenih strategijom 2020., navodi se.

Program ima za cilj podržati i borbu protiv porezne prevare, te provedbu prava EU na području oporezivanja kroz osiguravanje razmjene informacija, podržavanjem administrativne suradnje i, gdje je to potrebno i prikladno, jačanjem administrativnih kapaciteta država sudionica, sa ciljem pomoći smanjenju administrativnog opterećenja poreznih uprava i troškova ispunjavanja obveza poreznih obveznika.

Što se tiče sprječavanja poreznih prevara navode da je porezni jaz u EU kreće između 2 do 2,5 posto od GDP-a ili oko 300 milijardi eura. Europska služba za suzbijanje prevara- OLAF(European Anti-Fraud Office) ocjenjuje da se porezne prevare, samo na duhanskim proizvodima u EU, iznose oko 10 milijardi eura godišnje. Pretpostavlja se da će razine prevare rasti ako ne bude koordiniranih akcija na njegovu suzbijanju.

“Zbog toga je razmjena informacija o transkacijama i poslovanju kao i dijeljenje iskustva o novim šemama prevara koje su identificirane između BiH i zemalja Unije dobar način za prvenciju i borbu protiv poreznih prevara”, ocjenjuju stručnjaci.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close