Za projekte u oblasti turizma milion KM

Vlada Federacije BiH donijela je jučer Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH – transfer za razvoj turizma” utvrđenih Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka.

Od ovih sredstava, 700.000 KM je planirano za sufinansiranje projekata izgradnje novih, proširenje i obnovu turističko-ugostiteljskih kapaciteta, za podršku brendiranja, izrade turističkih suvenira i razvoja ruralnog turizma u FBiH, s naglaskom na uključivanje mladih i žena. Za obogaćivanje turističke raznolikosti planirano je 100.000 KM, a kao podrška u izradi i štampanju turističkog promotivnog materijala Federacije BiH 200.000 KM.

Sredstva iz ove odluke bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva kojeg raspisuje Federalno ministarstvo okoliša i turizma. S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava ovo ministarstvo će zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena.

Korisnici su obavezni da, u roku od 15 dana od završetka projekta/programa, dostave izvještaj s kompletnom dokumentacijom kojom dokazuju da su sredstva namjenski utrošena, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close