Entiteti će u narednoj godini vraćati više od 1,5 mlrd KM dugova

Prema nacrtima budžeta za 2016. godinu, bh. entiteti će u narednoj godini vraćati više od 1,57 milijardi KM dugova.

To je za oko 240 miliona KM više od budžetskih izdvajanja za dugove u 2015. godini, izvještava Indikator.ba.

Nacrtom budžeta Repulike Srpske za 2016. predviđeno je da izdaci za otplatu dugova u 2016. godini iznose 598,7 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 121,7 miliona KM, odnosno 25,5 posto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2015. godinu.

Vlada Federacije BiH je u Nacrtu budžeta za 2016. za otplatu dugova predvidjela 977,1 milion KM, što je za 118,4 KM više u odnosu na sredstva planirana za istu namjenu u ovogodišnjem budžetu.

Budžet RS za 2016. godinu iznosi 2,20 mlrd. KM i veći je za 174,8 miliona KM ili 8,6 posto u odnosu na ovogodišnji budžet, dok je budžet FBiH vrijedan 2,53 mlrd KM i uvećan je za 185,4 mil KM ili 7,9 odsto.

Prema službenim podacima, javni dug BiH zaključno sa 31. decembrom 2014. godine iznosio je 11,5 miliradi KM, a vanjski dug 8,2 milijarde KM.
S obzirom na nastavak zaduživanja na domaćem i vanjskom tržištu, cifre bi na kraju godine mogle biti veće.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close