BiHPolitika

Za politički kriminal kazne mahom uslovne

Pravosudni organi BiH u većini slučajeva kad je u pitanju visoka korupcija i politički kriminal, donose uslovne presude, pokazuje analiza Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Iz nekog, naime, razloga, većina sudova se odlučuje da je najadekvatnija kazna, kad su u pitanju djela korupcije, finansijskog kriminala i zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja ta da presuđenik bude obavezan da djela za koja je okrivljen više neće ponavljati.

Kako pokazuje statistika VSTSa, u prvom polugodištu ove godine na nivou cijele države doneseno je šest rješenja o obustavi postupaka za pomenuta djela, sedam odluka je odbijeno, 37 oslobađajućih, 192 uslovne, 61 zatvorska, dok je u 29 predmeta donesena presuda o novčanoj kazni. Gledano prema pojedinim nivoima vlasti, na nivou Suda i Tužilaštva BiH, za krivična djela korupcije, novčanih pronevjera i privrednog kriminala doneseno je 36 uslovnih presuda i sedam kazni zatvora, dok je jedna presuda odbijena, a u tri slučaja optuženici su oslobođeni.

Na nivou Brčko distrikta za ista djela donesena je jedna oslobađajuća, pet uslovnih i dvije zatvorske kazne, dok je na nivou FBiH doneseno pet rješenja o obustavi postupka, odbijajućih presuda je bilo pet, oslobađajućih 25, uslovnih 110, 32 zatvorske kazne, a novčane četiri. Na nivou RS doneseno je jedno rješenje o obustavi, odbijajućih presuda je bilo sedam, oslobađajućih osam, uslovnih kazni 41, zatvorskih 20, a novčanih 25.

Vehid Šehić, direktor Foruma građana Tuzla i bivši sudija i tužilac, koji radi na nekoliko projekata unapređenja rada pravosuđa, kaže da je činjenica da je velik broj uslovnih presuda zabrinjavajući i da to govori o slabostima u pravosuđu.

Kao jedan od načina povećanja nezavisnosti pravosuđa, Šehić vidi u mijenjanju načina finansiranja.

“Međutim, to samo po sebi nije dovoljno. Potrebno je dodatno osposobiti vještake i mijenjati pojedina zakonska rješenja kako bi se tužiocima i sudijama maksimalno olakšao njihov rad i smanjio uticaj politike, posebno kada su u pitanju predmeti ‘političke korupcije'”, zaključio je Šehić.

Kada su u pitanju podignute optužnice za gorenavedena krivična djela u prvoj polovini ove godine, kada je cijela država u pitanju, podignuto je 269 optužnica, od čega su potvrđene 284.

U Sudu i Tužilaštvu BiH podignute su 34, a potvrđene 43 optužnice. Za isti period i ista djela na nivou cijele BiH bile su u radu 1.082 istrage, od čega na Sud i Tužilaštvo BiH otpadaju 174 istrage, na nivou FBiH 558, na nivou RS 322, a na Brčko distrikta 28 istraga. Istovremeno, na nivou cijele BiH naređene su 474 istrage, na nivou FBiH 215, RS 174, a na nivou Brčko distrikta 16 istraga. Na početku 2017. ukupno je bilo 608 neriješenih istraga, a do 30. juna riješeno je 509 istraga.

Kada je u pitanju raniji period, u VSTSu kažu da je tokom 2015. godine sprovedeno 140 istraga na državnom nivou o finansijskom kriminalu i korupciji, od čega je njih 77, ili 55 odsto, kompletirano, a 23 su proslijeđene Tužilaštvu BiH.

“U toku izvještajnog perioda nije bilo konačnih osuđujućih presuda u predmetima koji se tiču visokorangiranih osoba.  Od 1. septembra 2015. do 15. avgusta 2016. godine u cijeloj državi potvrđeno je ukupno 296 optužnica. Donesene su 173 osuđujuće presude, od kojih je većina bila uslovna kazna. Većina osuđujućih presuda se odnosila na zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja”, pojasnili su nam oni.

Podsjećamo, “Nezavisne” su već pisale o procesuiranim visokorangiranim funkcionerima BiH od 2011. do 2017. godine. U tom periodu doneseno je 38 osuđujućih presuda protiv nosilaca javnih funkcija u BiH na svim nivoima, podignute su 84 optužnice, od kojih ih je 47 potvrđeno. Sa druge strane, od 38 presuda, pet je pravosnažnih, a 33 nepravosnažne. Od tih presuda, 21 su zatvorske kazne, dok je 17 uslovnih.

Statistika

6 postupaka obustavljeno

7 odluka odbijeno

37 oslobađajućih presuda

192 uslovne kazne

61 zatvorska kazna

29 novčanih kazni

269 optužnica podignuto

284 potvrđenih optužnica.

 

Nezavisne novine

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close