Za osam godina deregistrovao 1.998 poreskih obveznika: Budžet BiH oštetili za 130 miliona KM

Od početka primjene Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV) u BiH, od 1. januara 2006. do augusta 2014. godine, Uprava za indirektno oporezivanje je deregistrovala 1.998 poreskih obveznika, a razlozi su bili nepostojanje poreskog obveznika na prijavljenoj adresi, nedostavljanje podataka UIO o promjeni adrese poreskog obveznika, što je obavezno, i slično.

Oslobođenje

Inspekcijski nadzor

– Ipak, uvođenjem sistema PDV-a značajno je opao broj takozvanih fiktivnih firmi u BiH. Također, novi pravilnik o registraciji i upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza predviđa pojačane mjere provjera za upis u registar, a isto tako Upravi daje mogućnost da po službenoj dužnosti deregistruje iz sistema sve one obveznike koji duže vrijeme podnose PDV prijave sa nulom, što znači da ne obavljaju poslovnu djelatnost, kazali su nam iz UIO-a.

Naime, od uspostave Uprave za indirektno oporezivanje BiH, od 2005. godine do danas, nadležnom Tužilaštvu BiH podnesno je 850 izvještaja o postojanju osnova sumnje da je počinjeno neko od krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza, a procjene su, dodaju iz UIO-a, da je budžet BiH po tom osnovu oštećen za više od 130 miliona KM.

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na području Federacije BiH registrovano je 119.004 poreznih obveznika, od čega su 46.432 pravna lica sa 26.290 poslovnih jedinica i 46.282 fizička lica – poduzetnici.

– Porezna uprava Federacije BiH u skladu sa svojom nadležnošću, kontinuirano provodi inspekcijski nadzor kod poreznih obveznika u okviru kojeg ispituje i utvrđuje tačnu poreznu obavezu poreznog obveznika i nalaže plaćanje te obaveze. Inspektori Porezne uprave provode uredske i terenske kontrole, te pojačan inspekcijski nadzor u svim slučajevima gdje postoje osnovi sumnje da porezni obveznici ne posluju u skladu sa zakonom, istakli su iz PUFBiH, te dodali kako su razvili i unaprijedili informacioni sistem koji omogućava praćenje dnevnog prometa, čime se smanjuje mogućnost zloupotreba kod prijavljivanja ostvarenog prometa, a samim tim i izbjegavanje plaćanja poreznih obaveza.

Nepostojeće adrese

Razvoj informacionog sistema Porezne uprave Federacije BiH uticao je i na povećanje naplate javnih prihoda po osnovu poreza i doprinosa, unatoč ekonomskoj krizi koja je prisutna i u BiH.

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine u proteklim mjesecima je radila, a i dalje vrši provjere firmi, koje su osnivali vlasnici da bi osigurali osnovu za boravak u BiH. Tim povodom Dragan Mektić, direktor Službe, govorio je za Fenu o problemu postojanja fiktivnih firmi u BiH. Putem fiktivnih firmi na određeni način stiču se, kako kaže Mektić, preduvjeti za ostvarivanje drugih prava, koje ne bi mogli ostvarivati kao fizičke osobe, koje dođu u BiH.

– Imamo prilično liberalan i jednostavan način što se tiče formiranja stranih firmi pri čemu je dovoljan osnivački ulog od samo 2.000 KM. To nije problem onima koji žele da u BiH steknu određena prava. Oni putem registracije kompanija kupuju i uknjižavaju imovinu, dok se u stvarnosti vidi da te firme ne rade svoj posao i da za godinu nemaju nikakve transakcije, što govori da je riječ o fiktivnim firmama, kazao je Mektić, te dodao kako takvih firmi ima više stotina u BiH, od kojih su mnoge registrovane na nepostojećim adresama.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close