Za kupovinu objekata za smještaj institucija BiH 20 miliona KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Komisije za kupovinu/nabavku objekata za smještaj institucija BiH, donijelo je pojedinačne odluke o kupovini objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu. Na ovaj način Vijeće ministara BiH želi sistemski riješiti problem smještaja institucija Bosne i Hercegovine i dugoročno ostvariti uštede u trošenju budžetskog novca jer su prošle godine troškovi zakupa za smještaj institucija iznosili oko devet miliona KM.

Riječ je o objektu ili dijelovima objekata u Mostaru na adresi SPO Orca površine 1.598,48 kvadratnih metara u iznosu od 5.610.664,80 KM, zgradi Hidrogradnje u Sarajevu ukupne površine 3.170,44 kvadratnih metara po cijeni od 8.997.708,72 KM, poslovnom objektu u Banjoj Luci površine 722,94 kvadratnih metara – vlasništvo GP Krajine po cijeni od 2.994.272,89 KM,  te objektu u Istočnom Sarajevu površine 407,09 kvadratnih metara u ulici Dabrobosanskoj 26 – 28, vlasništvo Teakoma d.o.o. Prnjavor po cijeni od 997.370,50 KM; kao i poslovnom objektu u Tuzli, ulica Maršala Tita 36, zgrada Tehnograda po cijeni od 910.780,00 KM.

Vijeće ministara prije donošenja ovih odluka usvojilo je Izvještaj Komisije za kupovinu/nabavku objekata za smještaj institucija BiH uz sugestije i zaključke Ministarstva finansija i trezora BiH.

Vijeće ministara ranije je odobrilo 20 miliona KM za Projekt kupovine/nabavke objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, koji je uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za  period 2012 – 2014. godine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close