Za izgubljene sporove BiH za 6 godina platila 14,6 miliona KM

Institucije BiH su za izgubljene sudske sporove u periodu od 2008. do 2013. platile 14,6 miliona KM, pri čemu je vidljiva tendencija porasta izgubljenih sporova i godišnjih izdataka iz budžeta BiH za ove svrhe, nalazi su Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Godišnji izdaci institucija BiH za izgubljene sudske presude za navedenih šest godina porasli su sa 1,2 miliona, koliko su iznosili 2008, na 3,58 miliona 2013. godine.

Najveći broj, od 313 izgubljenih parničnih predmeta u periodu od 2008. do 2013, odnosi se na sporove u vezi sa radnim odnosom – 219.

Od ukupnog broja izgubljenih predmeta, skoro 70 odsto izgubile su Granična policija, Uprava za indirektno oporezivanje, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo inostranih poslova BiH.

Izgubljeni sporovi u navedenom periodu najviše su koštali Ministarstvo odbrane – 1,4 miliona KM.

Samo zbog nepravovremene realizacije sudskih presuda institucije BiH su od 2008. do 2013. platile oko 700.000 KM.

Kancelarija za reviziju institucija BiH nakon provedene revizije učinka o temi “Izdaci za sudske sporove” došla je do zaključka da sporovi ukazuju na greške, loše prakse i slabosti sistema izvršne vlasti, te da nepravovremeno preduzete  korektivne mjere dovode do ponavljanja sudskih sporova i dodatnih izdataka.

Povećanje rasta izdataka za sudske sporove utiče na budžetsku ravnotežu i negativno se odražava na finansiranje institucija BiH, upozorava Kancelarija za reviziju.

Kancelarija za reviziju traži od institucija BiH da kritički analiziraju svoje prakse u oblastima u kojima se javljaju sporovi i da, ukoliko utvrde propuste, preduzmu korektivne mjere i koriste mogućnost mirnog rješavanja sporova.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close