Za 6 mjeseci 2014. godine naplaćeno ukupno 1.837.765.093 KM javnih prihoda

U periodu januar – juni  2014. godine naplaćeno je ukupno 1.837.765.093  KM javnih prihoda (porezni prihodi i doprinosi) što je za 3,95% ili 69,78 miliona KM više u odnosu na januar – juni 2013. godine. Direktnih poreza naplaćeno je ukupno 507.802.981 KM, što je za 5,63% ili 27,08 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine. 

U strukturi naplaćenih direktnih poreza, poreza na dohodak naplaćeno je ukupno137.540.598 KM, što je za 5,89% ili 7,65 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine. Povećana je naplata poreza na imovinu. Po osnovu ove vrste prihoda naplaćeno je 44.254.333 KM, što je za 2,76 % više u odnosu na januar- juni 2014. godine.

Po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenost naplaćeno je ukupno 1.329.445.736 KM, što je za 42,59 miliona KM ili 3,31 % više u odnosu na isti period prošle godine.

Doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje naplaćeno je 729.961.976 KM, što je za 21,41 milion  KM ili 3,02 % više.

Doprinosa za zdravstveno osiguranje naplaćeno je 538.883.836KM, ili 3,73% više, a doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti 60.599.924 KM ili 3,10%više.

Evidentno je da je naplata direktnih poreza u porastu  unatoč ekonomskoj krizi koje je prisutna u BiH zbog koje značajan broj poslodavaca ne isplaćuje plaće niti uplaćuje doprinose ili isplaćuje manje plaće za koje je i obračun doprinosa manji.

Također, prilikom inspekcijskih nadzora  utvrđeno je da veliki broj poslodavaca angažuje radnike na crno ili po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima na duži period od zakonom propisanog roka. U ovim slučajevima obračunavaju se doprinosi koji su puno manji od doprinosa iz plaća, a iznose 4% za zdravstveno i 6% za penzijsko – invalidsko osiguranje.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close