BiHPolitika

Za 18 mjeseci osam optužnica za korupciju

U proteklih 18 mjeseci državno pravosuđe podiglo je osam optužnica za slučajeve korupcije, ali nije zabilježen niti jedan novi slučaj odlaska na strana ratišta, pokazala je analiza koju su danas prezentirali predstavnici Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN).

Analiza je urađena u okviru projekata “Osiguranje vladavine zakona” o procesuiranju predmeta korupcije, organiziranog kriminala i terorizma pred Sudom BiH, a bit će dostavljena ambasadama u BiH, Evropskoj komisiji, bh. organizacijama, a dostupna je i cjelokupnoj javnosti na web stranici.

Novinarka BIRN-a Elameri Škrgić-Mikulić navela je da, kada su u pitanju predmeti iz oblasti korupcije, da je podignut veoma mali broj optužnica odnosno njih osam od kojih se pet odnose na službenike Uprave za indirektno oporezivanje i Granične policije za primanje dara.

Škrgić-Mikulić ističe da su donesene 32 pravosnažne presude i to 25 osuđujućih i sedam oslobađajućih, osuđene su 43 osobe, u 15 predmeta izrečene su i zatvorske kazne.

– Stručnjaci tvrde da veliki broj takvih optužnica na sudu pada jer je koruptivno djelo teško dokazivo, ali i zbog neiskustva tužilaca. I ono što je sada pred sudovima odnosi se na djela službeničke dužnosti gdje se procesuiraju vršioci ili nosioci funkcija u javnoj upravi – pojasnila je.

Kao pozitivan rad pravosuđa navedeno je korištenje alata za praćenje tokova novca, a to, osim što pomaže u istrazi, na neki način prevenira vršenje takvih krivičnih djela.

Urednik BIRN-a Denis Džidić istaknuo je danas da državnom pravosuđu, kod slučajeva organiziranog kriminala, problem predstavlja nepostojanje mehanizma kojim bi se od osuđenih oduzimala imovina stečena izvršenjem tog krivičnog djela.

Napomenuo je da takvi mehanizmi postoje na entitetskom nivou, iznoseći i podatak da osuđeni mogu otplatiti zatvorsku kaznu i to po cijeni od 36.000 KM za godinu dana, ukoliko priznaju krivicu, dok su istovremeno stekli imovinsku korist koja je mnogo veća od tog iznosa.

U protekle dvije godine procesuirani svi slučajevi počinjenja krivičnog djela terorizma te tako u posljednjih 18 mjeseci nije zabilježen niti jedan odlazak na strana ratišta. U ovim predmetima procesuirano je 46 osoba, svi su dobili osuđujuće presude, dok je ukupna kazna zatvora izrečena u proteklih 18 mjeseci 30 godina i osam mjeseci.

– U 12 slučajeva priznanja krivice za ovo krivično djelo izrečena je zatvorska kazna u trajanju od jedne godine koja se može otplatiti što se u dva slučaja i dogodilo – pojasnio je Džidić, dodajući da su istraživali i u kakvim zakonima se služe kazne, ali kakvi su procesi deradikalizacije.

Izvršna direktorica BIRN-a Mirna Buljugić napomenula je da je cilj istraživanja bilo ukazati na pozitivne i negativne trendove u pravosuđu posebno zbog sve većeg nepovjerenja građana u pravosudni sistem, ali je dodala da je zabrinjavajuća zatvorenost i netransparentnost pravosuđa u demokratskoj državi.

Analiza je nastala u okviru projekta koji podržava Kraljevina Holandije i predstavlja sveobuhvatne preglede izazova s kojima su se suočavale pravosudne institucije u nastojanjima da procesuiraju predmete ključne za vladavinu prava.

(FENA)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close