Za 10 privatnih i dva javna projekta: EBRD 2012. investirao više od 125 miliona eura u BiH

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u 2012. godini investirala je u BiH više od 125 miliona eura u 12 projekata, od čega deset u privatnom, a dva u javnom sektoru – ističe direktor Kancelarije EBRD-a u BiH Libor Krkoška. “Najveći projekt u 2012. godini bila je prva tranša finansiranja za dionicu autoputa Doboj – Banja Luka u iznosu od 75 miliona eura. Druga tranša u istom iznosu je planirana za ovu godinu”, naglašava Krkoška u intervjuu Srni.

On ocjenjuje da je ovo veoma značajan projekt za BiH, kojim se povezuje Banja Luka sa koridorom 5c i podstiče učestvovanje privatnog sektora podrškom razvoju javno-privatnog partnerstva u sektoru autoputeva.

U toku 2012. godine klijenti Banke su za postojeće EBRD-ove projekte potpisali ugovore u vrijednosti većoj od 400 miliona eura, a isplata sredstava za projekte iznosila je rekordnih 130 miliona eura, što je gotovo dvostruki iznos u odnosu na prethodnu godinu.

Jedan od značajnih uspjeha prošle godine bio je završetak projekta “Mahovljanske petlje”, a EBRD-ov projekt finansiranja dionice autoputa Doboj – Banja Luka takođe je vrlo brzo napredovao, ističe Krkoška.

“Ugovori za radove potpisani su šest mjeseci nakon potpisivanja kreditne dokumentacije i izvođači se sada pripremaju za početak radova tokom ovogodišnje građevinske sezone. Veliki napredak je postignut u implementaciji našeg drugog projekta sa opštinom Bijeljina za proširenje kanalizacione mreže i izgradnju novog postrojenja za preradu otpadnih voda, koje će imati pozitivan uticaj na standard života građana Bijeljine”, navodi on.

Krkoška je zadovoljan potpisivanjem niza kreditnih ugovora sa finansijskim institucijama tokom 2012. u ukupnom iznosu od 20 miliona eura, koji uključuju kreditnu liniju od četiri miliona eura sa MF bankom za finansiranje mikro i malih preduzeća, a čime se povećava obim raspoloživih sredstava za finansiranje realne ekonomije u vrijeme ekonomske krize.

EBRD je u 2012. bio veoma aktivan u korporativnom sektoru i najnovije ulaganje od deset miliona eura u preduzeće “Natron hajat” ne samo da omogućava instalisanje kotlova na biomasu i smanjenje emisija ugljen-dioksida od 275.000 tona godišnje, nego indirektno podržava domaću industriju povećanjem konkurentnosti vodećeg drvoprerađivačkog preduzeća koje je usko povezano sa lokalnom ekonomijom.

“U 2013. godini planiramo da dodatno povećamo saradnju sa privatnim sektorom, pri čemu ćemo se fokusirati na investicije u energetsku efikasnost i zaštitu okoline, povećanje konkurentnosti domaćih preduzeća i podršku izvozno orijentisanim projektima i preduzećima“, najavio je direktor Kancalerije EBRD-a u BiH.

EBRD se nada da će njihove investicije u BiH pomoći stvaranju novih radnih mjesta, kako direktno u preduzećima koja su klijenti banke tako i indirektno.

“Nastavićemo sa podrškom lokalnim, malim i srednjim preduzećima kao i odabranim stranim investitorima, direktnim ulaganjima i putem kreditnih linija u lokalnim finansijskim institucijama. U sektoru infrastrukture nastavićemo sa finansiranjem koridora 5c, kao i sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu u sektoru vodovoda i kanalizacije i centralnog grijanja”, naglasio je Krkoška.

EBRD će aktivno raditi i na projektima obnovljive energije, jer u BiH postoji veliki neiskorišteni potencijal u tom sektoru, te je spreman da pruži podršku vlastima u privatizaciji preostalih državnih preduzeća, ukoliko dođe do napretka u toj oblasti, kao i da pruži podršku ulasku novih stranih strateških investitora.

“Zadovoljan sam što se povećava iznos finansijskih sredstava koje EBRD može staviti na raspolaganje BiH – prošle godine iznos naših ulaganja u lokalnu ekonomiju povećao se za jednu trećinu u odnosu na 2011. godinu. Takođe je značajno što smo u 2012. godini vidjeli veliki napredak u implementaciji EBRD-ovih infrastrukturnih projekata”, zaključio je Krkoška u intervjuu Srni.

(Srna)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close