-TopSLIDEBiHPolitika

VMBiH izdvaja 5,5 miliona KM za projekte kulture, sporta i inovatorstva

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je pet odluka kojima se u Bosni i Hercegovini podržavaju projekti kulture, sporta, međunarodne kulturne saradnje, inovatorstva i pripreme projekata za fondove EU u 2016. godini, u  vrijednosti  od oko 5,5 miliona KM.

Riječ je o Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu; Odluci o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2016. godinu; Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava za projekte u okviru međunarodne kulturne saradnje za 2016. godinu; Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava  u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu; kao i Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstava iz Fonda H2020“ za 2016. godinu.

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH za 2016. godinu planirano je 3.097.000,00 KM. Sredstva će biti dodjeljivana putem javnog konkursa, u skladu s kriterijima i odlukama Vijeća ministara BiH. Pravo na sufinansiranje projekata imat će institucije kulture u BiH koje djeluju neprofitno.

Grant vrijedan 1.452.000,00 KM namijenjen je sufinansiranju sportskih manifestacija za 2016. godinu u skladu s Odlukom o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“. Pravo na dodjelu ovih sredstava imat će Olimpijski i Paraolimpijski komitet BiH, sportski savezi na nivou BiH i entiteta te sportski savezi invalidnih lica na državnom i entitetskom nivou, kao i sportski klubovi u BiH i druge organizacije čija je djelatnost isključivo oblast sporta.

Za sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne kulturne saradnje za 2016. godinu planirano je 440.000,00 KM, a sredstva će se dodjeljivati putem javnog konkursa u skladu s kriterijima definiranim ovom odlukom.

Sredstava u ukupnom iznosu od 117.000,00 KM bit će dodjeljivana putem javnog konkursa za sufinansiranju projekata iz oblasti tehničke kulture i inovatorstva, u skladu s kriterijima definiranim ovom odlukom. Podnosilac projekta može aplicirati u skladu s javnim konkursom, projektom čija je maksimalna vrijednost do 20.000,00 KM te u budžetu projekta mora jasno navesti iznos sufinansiranja koji traži od Ministarstva civilnih poslova.

Ukupno 444.000,00 KM predviđeno je za grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  „HORIZON 2020“ za 2016. godinu. Od toga je 404.000,00 KM namijenjeno za projekte kandidirane putem javnog konkursa, za sufinansiranje projekata prijavljenih za „HORIZON 2020“,  „COST“ i „EUREKA“ za 2016. godinu, a 40.000,00 KM odobreno je Ministarstvu civilnih poslova za povećanje stepena uspješnosti za učešće u programu Evropske unije za istraživanje i inovacije „HORIZON 2020“.

Ministarstvo civilnih poslova će, putem javnog konkursa, objaviti postupak i način dodjele sredstava za sufinansiranje projekata u skladu s usvojenim odlukama, i to na web stranici ovog ministarstva te u tri dnevna lista u BiH.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close