Vlasti bankama u BiH duguju 1,7 milijardi KM!

Dug javnog sektora u BiH kod komercijalnih banaka koje djeluju u našoj zemlji u stalnom je rastu i popeo se na najveći nivo u posljednjih deset godina te iznosi, prema neformalnim podacima do kojih je došao Dnevni avaz, 1,7 milijardi maraka!

Stalna zaduženja

Samo u posljednje četiri godine ova zaduženost porasla je za gotovo milijardu KM, budući da su vlade i njihove institucije, te javna poduzeća u BiH, prema podacima iz 2008. godine, kod komercijalnih banaka bili zaduženi 750 milijuna KM. Treba napomenuti da je riječ o kreditima s visokim kamatama, koje vlasti uzimaju neovisno o zaduženju kod Međunarodnog monetarnog fonda i ostalih međunarodnih financijskih organizacija koje se evidentiraju kao vanjski dug.

Iako se najveći dug u BiH prema komercijalnim bankama kada je riječ o javnom sektoru odnosi na poduzeća s državnim kapitalom, prema dostupnim podacima konstantno su se zaduživale i entitetske vlade. Neformalni podaci govore da trenutno ukupan dug javnih poduzeća u FBiH prema bankama iznosi 750 milijuna KM. Preciznih podataka o zaduženju federalnih vlasti nema. Njih nije moguće dobiti u Federalnom ministarstvu financija.

Ministar financija FBiH Ante Krajina kazao je da se jedina zaduženost Federacije odnosi na emitiranje vrijednosnih papira. Ministar je naveo da će u roku od sedam dana FBiH svoj dug otkupom trezorskih zapisa smanjiti za 30 milijuna KM.

Prema podacima koje je Dnevni avaz dobio iz Agencije za bankarstvo FBiH, na početku ove godine Vlada FBiH i njene institucije kod komercijalnih banaka su bile zadužene iznosom od 132.525.000 KM, a javna poduzeća su imala dug od 251.233.000 KM!

Međutim, ovi podaci uveliko odstupaju od podataka Centralne banke BiH, prema kojima je dug Vlade FBiH početkom 2013. godine iznosio 412,9 milijuna maraka, a javnih poduzeća 663 milijuna KM.

Damir Mehmedbašić, izvršni direktor Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), koja se bavi analizom javne potrošnje, ocijenio je u izjavi za “Avaz” da zaduživanje kod komercijalnih banaka nije u interesu građana i njihove djece, koja će još, kako je naveo, desetljećima otplaćivati dugove.

Kamatne stope

Ovo jasno govori o nesposobnosti vlasti, zatim o netransparentnosti kod raspolaganja javnim sredstvima. Komercijalne banke se i same zadužuju, pa su njihove kamatne stope puno nepovoljnije nego što su to kamatne stope obveznice na međunarodnom tržištu” kazao je Mehmedbašić. On je pocrtao da je praksa zaduživanja vlasti kod komercijalnih banaka krajnje nepovoljna za cjelokupan sustav, naglasivši da otvara mnogo prostora za sumnju u korupciju.

Dnevni avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close