PolitikaZDK

Vlada ZDK i CCI zajedno u borbi protiv korupcije u zdravstvu

VLADA ZDK I CCI:SUPROTSTAVITI SE SVIM OBLICIMA KORUPCIJE, POSEBNO U ZDRAVSTVU

PremijerZeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić održao je sastanak sa predstavnicimanevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, a razgovarano je oplanovima CCI-a i Vlade na prevenciji i suzbijanju korupcije u ZDK-u, safokusom na korupciju u zdravstvu. Sastanku su prisustvovali ministar zdravstvaAdnan Jupić i direktor Kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac.

Centricivilnih inicijativa u narednom periodu, zajedno sa partnerskom organizacijomTransparency International BiH, planiraju intenzivirati aktivnosti naunapređenju sistema prevencije od korupcije u okviru zdravstvenih ustanova ucijeloj BiH, pa tako i u ZDK, kroz mapiranje rizika od korupcije te zagovaranjeunapređenja sistema u oblastima koje su posebno podložne korupciji, kao što susukob interesa, javne nabavke, finansijsko upravljanje te upravljanje ljudskimresursima. Pored toga, planirano je kreiranje modela transparentnihelektronskih listi čekanja za određene bolničke preglede i operacije.

PremijerGanić ponovio je opredjeljenje Vlade ZDK da konkretnim mjerama radi naprevenciji i suzbijanju korupcije u svim sektorima, a posebnou zdravstvu, jer je to jedan od preduslova da svaki građanin, bez obzira nasocijalni status, ima isti tretman u zdravstvenim ustanovama i isti nivozdravstvene usluge.

“Želimose beskompromisno uhvatiti u koštac s korupcijom. Stalno ćemo unapređivati planborbe protiv korupcije te insistirati na njegovom provođenju. Očekujem podrškusvih institucija, ali i građana kako bismo svi bili dio tima i tako jedinstvenistali u kraj onima koji uzimaju ono što im ne pripada i tako zajedno mijenjativrijednosti sistema koji je teško narušen”, kazao je premijer ZDK.

Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close