Vlada FBiH: Zaduženje kod EBRD-a za još 25 mil. eura za Koridor Vc

Vlada FBiH podržala je jučer inicijativu da se osiguraju dodatna sredstva kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Amandmanom na Ugovor o kreditu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za projekat Koridor Vc u iznosu od 25 miliona eura.
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena nakon usaglašavanja Amandmana na Ugovor sa EBRD-om, a krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju biti će JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close