CBBiH objavila novu statistiku kamatnih stopa

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) uspostavila je novu statistiku kamatnih stopa, i počela s njenim objavljivanjem, te time ostvarila značajan napredak u cilju dostizanja standarda EU u oblasti statistike. Nova statistika kamatnih stopa usklađena je s metodologijom propisanom od Evropske centralne banke (ECB) i koju primjenjuju zemlje članice EU i eurozone.
Ova statistika sadrži 82 indikatora o ponderisanim/vaganim prosjecima kamatnih stopa komercijalnih banka, sa serijom podataka počevši od januara 2012. godine. Od navedenih 82 indikatora, 60 se odnosi na kamatne stope za različite tipove kredita komercijalnih banaka, a 20 na kamatne stope za depozite kod komercijalnih banaka.
Ovaj projekat je u pripremnoj fazi bio potpomognut programom tehničke pomoći iz fondova IPA 2008 za CBBiH, a koji je implementovan kroz saradnju s ECB-om i Austrijskom narodnom bankom (OeNB).
Pravovremene i pouzdane informacije o kamatnim stopama od ključne su važnosti u procesu donošenja odluka o investiranju, štednji, praćenju transmisionog mehanizma monetarne politike, te stoga nova statistika kamatnih stopa omogućava pouzdanu analizu monetarnih dešavanja i situacije na finansijskim tržištima. Istovremeno, moguće je napraviti direktnu komparaciju visine kamatnih stopa u BiH s onima u zemljama koje primijenjuju istovrsnu metodologiju.
Publikovani podaci o kamatnim stopama, uz prateću Metodologiju za kompilaciju i prezentaciju statistike kamatnih stopa biće dostupni na web stranici CBBiH – www.cbbh.ba (Statistika/Finansijski sektor BiH/Statistika kamatnih stopa), kao i u svim budućim publikacijama. Kompilacija prethodne statistike kamatnih stopa, s 26 indikatora, prestala je na kraju 2012. godine, ali podaci su i dalje raspoloživi na web stranici (Statistika/Finansijski sektor BiH/Arhiva).
Najkarakterističnije kamatne stope kod kredita stanovništvu predstavljaju one na kredite opšte namjene (u KM s valutnom klauzulom) s varijabilnom kamatnom stopom, koja je u februaru iznosila 9,06%, a i tokom zadnjih nekoliko mjeseci na sličnom je nivou. Za stambene kredite (varijabilna stopa, valutna klauzula) kamatne stope znatno su niže i u februaru su iznosile 6,75%, a u prethodnoj godini uglavnom nisu prelazile nivo od 7%. Kamatne stope na potrošačke kredite (varijabilna kamata, valutna klauzula) su nešto iznad 8% i u februaru su iznosile 8,23%.
Za kredite preduzećima, kamatne stope su klasifikovane prema visini kredita (do 500.000, od 500.000 do 2 miliona i preko 2 miliona KM). U kategoriji kredita do 500.000 KM najzastupljeniji su krediti u KM s varijabilnom stopom i kamatna stopa u februaru je iznosila 8,1% (niža je u odnosu na kretanja u 2012). Krediti u kategoriji od 500.000 do 2 miliona KM znatno su jeftiniji i kamatna stopa je u februaru iznosila 6,56%, a niža je od prosjeka u prethodnoj godini. Krediti preko 2 miliona KM (varijabilna stopa, u KM) u februaru su imali kamatnu stopu od 6,28%, dok se u 2012. kretala uglavnom iznad 6,5%.
Kreditiranje u stranim valutama je vrlo slabo zastupljeno kod domaćih banaka, jer se većina kreditiranja realizuje u domaćoj valuti KM ili u KM s valutnom klauzulom.
Po novoj metodologiji kamatne stope na depozite sada omogućavaju upoređivanje po različitim periodima dospijeća. Kamate na depozite stanovništva (u EUR) imaju jasnu gradaciju u pogledu visine kamatne stope, jer oni s dogovorenim dospijećem do godinu dana imaju kamatnu stopu od 2,2%, od 1 do 2 godine dospijeća imaju stopu 3,45%, a preko 2 godine 4,2%. Preduzeća primarno deponiraju u domaćoj valuti, a kamatne stope kreću se od 3,34% (dospijeće do 1 godine) do 4,93 (dospijeće između 1 i 2 godine).

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close