Vlada FBiH u stalnom zasjedanju: Nema prodaje državnih preduzeća

Na današnjem nastavku 42. hitne sjednice Vlade Federacije BiH (u stalnom zasjedanju) u Sarajevu, još jednom je istaknuto jasno opredjeljenje Vlade za domaćinski odnos prema javnim finansijama. Vlada je odlučna da provede i dodatne uštede u javnoj potrošnji, što je određeno stand by aranžmanom.

Naglašeno je da je, nastavljajući aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, Vlada FBiH jasno upoznala ovu finansijsku instituciju da ne dolazi u obzir prodaja preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, a što se posebno odnosi na dvije elektroprivrede i telekome.

Ukazano je i na činjenicu da se vanjski dug Federacije BiH i federalnih institucija ne povećava, već da je u dosadašnjem mandatu ove Federalne vlade smanjen.

Istaknuto je da o kredibilitetu Federalne vlade govori i povjerenje finansijskih institucija, cijena i kamate po kojoj otkupljuju vrjednosne papire koje Vlada emituje na tržište kapitala. Podaci pokazuju da su postignute kamate među najnižim u poređenju sa zemljama regiona.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close