Vlada FBiH od Deltagripa tražit će izvansudsku nagodbu o Naftnim terminalima Federacije

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Informaciju o toku pregovora i prijedlogu Sporazuma o izvansudskoj nagodbi između ‘Naftnih terminala Federacije’ d.o.o. Ploče, ‘Terminala Federacije’ d.o.o. Sarajevo i DELTAGRIP TRADING LLP (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Vlada je zaključila da ne prihvata da ‘Terminali Federacije’ d.o.o. Sarajevo budu sudužnik u vezi sa izvršavanjem obaveza prema Arbitražnoj presudi. Zadužila je ‘Terminale Federacije’ d.o.o. Sarajevo da, putem ‘Naftnih terminala Federacije’ d.o.o. Ploče, ponude DELTAGRIP TRADING LLP Sporazum o izvansudskoj nagodbi prema kojem se ovršni postupak odgađa za pet mjeseci.

Federalna vlada će učiniti dodatni napor da ‘Terminali Federacije’ d.o.o. Sarajevo, kao Skupština ‘Naftnih terminala Federacije’ d.o.o. Ploče, iznađe načina da se u roku od pet mjeseci izvrši obaveza plaćanja prema Arbitražnoj presudi.

Potpisivanjem Sporazuma o izvansudskoj nagodbi na bilo koji način se ne potvrđuje konačnost Arbitražne presude i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će pružiti potrebnu pomoć ‘Terminalima Federacije’ d.o.o. Sarajevo i ‘Naftnim terminalima Federacije’ d.o.o. Ploče u poduzimanju daljnjih pravnih radnji.

Vlada FBiH obavezala je organe ‘Naftnih terminala Federacije’ d.o.o. Ploče da poduzmu sve pravne radnje na zaštiti interesa Federacije BiH i nadoknadi pretrpljene štete.

Na temelju podataka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u prvom polugodištu 2012. godine su ukupna izravna inozemna ulaganja u Federaciji BiH iznosila 84.723.030 konvertibilnih maraka. Preciznije kazano, uloženo je 140.657.391 KM, ali je i inozemni kapital u tom razdoblju smanjen za 55.934.361 KM.

Ulagači su bili iz 41 zemlje. Najznačajnija ulaganja odnose se na Srbiju (40,7 milijuna KM ili 48,03 posto), Hrvatsku (28,5 milijuna KM ili 33,57 posto), Tursku (11,8 milijuna KM ili 13,93 posto), Italiju (5,5 milijuna KM ili 6,45 posto), Njemačku (4,6 milijuna KM ili 5,50 posto) i Francusku (4,5 milijuna KM ili 5,36 posto).

Najznačajnija smanjenja kapitala odnose se na Sloveniju (45,8 milijuna KM), Austriju (četiri milijuna KM), Hrvatsku (2,6 milijuna KM), te Francusku (1,5 milijuna KM).

Kada je riječ o cijeloj 2011. godini, inozemna ulaganja u FBiH iznosila su 222.049.213 KM, što je za 118.932.213,00 KM više u odnosu na 2010. godinu. Naime, uloženo je 297.510.804 KM, a smanjenje inozemnog kapitala iznosilo je 75.461.591 KM, navedeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close