Vlada F BiH: O mjerama na sanaciji i obnovi područja pogođenim prirodnom nesrećom

Na inicijativu federalnog premijera Nermina Nikšića, jučer je u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu održan sastanak s premijerima Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog i Sarajevskog kantona, te načelnici općina u kojima je proglašeno stanje prirodne nesreće.

Kako je istaknuto na konferenciji za medije, nakon sastanka, dobra koordinacija između državnog, federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa vlasti doprinijela je efikasnijem djelovanju na terenu tako da su umnogome preduprijeđene štete koje su zbog katastrofalnih poplava mogle biti mnogo veće.

No sada slijedi teži posao – osiguranje finansijskih sredstava kojima će se nezapamćene štete sanirati, očuvati postojeća radna mjesta te izgraditi domovi za stanovništvo koje se vjerojatno neće moći vratiti u kuće ugrožene klizištima.

Nikšić je danas upoznao javnost o konkretnim mjerama koje Vlada Federacije BiH poduzela da bi se osigurala sredstva za sanaciju šteta te donijela odgovarajuća zakonska regulativa koja će omogućiti da se osigurana sredstva što bolje rasporede.

Između ostaloga planirano je osigurati 187 miliona KM od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) kroz proširenje stand-by aranžmana koja će se rasporediti tako da će jedan dio biti osiguran za Brčko Distrikt BiH, a ostalo pola-pola između Vlade Republike Srpske i Vlade Federaciji BiH koje će biti utrošene za sanaciju šteta.

Također, u toku su pregovori sa Svjetskom bankom putem koje se planira osigurati 100 miliona dolara za Federaciju BiH, RS i Brčko Distrikt BiH, a Evropska komisija je najavila da će iz IPA fondova izdvojiti 42 miliona eura.

Premijer Nikšić je kazao da bi Vlada FBiH trebala na sutrašnjoj sjednici razmatrati tri važna zakona koji će pomoći da se sredstava što prije rasporede te je dodao da će, ukoliko Vlada FBiH postigne saglasnost o zakonima, biti upućeni u parlamentarnu proceduru po hitnoj proceduri.

Radi se o Zakonu o fondu za pomoć u obnovi područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, Zakonu o finansiranju pomoći stradalim u prirodnoj nesreći te Zakonu o prijenosu vlasništva nad nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, gradova i općina.

U ovaj fond trebali bi biti uključeni predstavnici Vlade FBiH, kantona, donatora, predstavnici poslodavaca, parlamentarca i nevladinog sektora, ali i svi oni koji bi dali doprinos u kontroli i praćenju utroška sredstava fonda da bi se sredstva trošila na transparentan način.

– Od Agencije za bankarstvo i Centralne banke zatražili smo da, u saradnji s bankarskim sektorom, nađu mogućnost za stavljanje moratorija, produženja grejs perioda ili iznalaženja drugačijih mogućnosti da bi se za fizičke i pravne subjekte prolongirala otplata kredita. Ista aktivnost je pokrenuta i prema Razvojnoj banci FBiH – kazao je premijer Nikšić.

Podsjetio je da Svjetska banka, Ujedinjene nacije i Evropska komisija, uz predstavnike državnih i entitetskih institucija te Brčko Distrikta BiH, rade procjenu šteta u sektorima energija, transport, agrikultura, stanovanje, infrastruktura, voda i sanitarije te šteta u ekonomiji i gubitku radnih mjesta. Prvi preliminarni rezultati trebali bi biti poznati do 18. juna.

Iako se ova procjena čeka, Nikšić je rekao da je prema preliminarnim podacima Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH, nakon poplava i klizišta ugroženo oko 15.000 radnih mjesta i to 5.000 u poljoprivredi i 10.000 u privredi.

– Predviđa se da će štete u Federaciji BiH biti mnogo veće u područjima pogođenim klizištima, nego u područjima pogođenim poplavama što će uzrokovati da se veliki broj stanovništva neće moći vratiti u svoje domove – dodao je Nikšić.

Najavio je da će se učiniti sve da svi oni koji su ostali bez krova nad glavom do zime riješe svoje stambeno pitanje. Za one za koje se to ne riješi nastojat će se osigurati mjesto boravka koje neće biti kolektivni centar.

Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić istakao je danas dobru saradnju s Vladom FBiH i pozdravio njene mjere na obnovi.

Umihanić je kazao da u sanaciji šteta treba osigurati da to rade domaće firme kako bi postojeći privredni subjekti ojačali i da bi novi poslovni subjekti pronašli svoju šansu.

Informacije koje su se u javnosti pojavile da u Maglaju nedostaje hrane i drugih potrepština demantirali su danas premijer Zeničko-dobojskog kantona Munib Husejnagić i direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak uz konstataciju da su to informacije Crvenog križa. Ustvrdili su da u ovom gradu ima dovoljno hrane i higijenskih potrepština.

Zeničko-dobojski, Posavski i Tuzlanski kanton, proglasili su stanje prirodne nesreće, a Sarajevski i Tuzlanski imaju štete, dok je 31 općina u Federaciji BiH proglasila stanje prirodne nesreće.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close