Visoko: Udruženje „NOA“ – Apel za rješavanje problema pasa lutalica

Želimo da upoznamo javnost da naše Udruženje već duži period pokušava da riješi problem pasa lutalica čije prisustvo na ulicama grada ugrožava sigurnost naših sugrađana.

Da bi riješili zajednički problem naše Udruženje je i uradilo projekta „Zbrinjavanje pasa lutalica“ koji smo 08.03.2013 godine dostavili nadležnoj općinskoj službi sa nadom da će isti podržati i aktivno se uključiti u rješavanje navedenog problema. Za sprovedbu projekta Udruženje NOA (Društvo za zaštitu životinja) je obezbjedilo prostor (parcelu) na kojoj bi se mogao izgraditi azil za pse te kadar zainteresovan za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica. Lokalni prerađivači mesa su obećali podršku u obezbjeđivanju hrane dok Općina treba da obezbjedi dozvole i sredstva za izgradnju azila. Nažalost ni do današnjeg dana od općinskih vlasti nismo dobili povratnu informaciju o navedenom.

Stoga koristimo priliku da ponovo apelujemo na općinske vlasti i javnost da se aktivnije uključe u rješavanje ovog problema da ne bi dolazilo do sličnih ili čak i gorih situacija u kojoj se našao naš sugrađanin i njegov kućni ljubimac.

Nadamo se da će nadležni shvatiti ozbiljnost situacije te da nas svojim postupcima i neizvršenim obećanjima neće natjerati da ponovo pristupimo vezivanju pasa lutalica za općinsku imovinu.

Udruženje „NOA“
Društvo za zaštitu životinja
Predsjednik Udruženja: Kriještarac Sahmedin

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close