„Visočko ljeto 2014“

Privredno-kulturna manifestacija „Visočko ljeto 2014“, u organizaciji Općine Visoko, održat će se:

* Dani trgovine od 30.07. – 05.08.2014. godine

* Kulturno zabavni i sportski program u periodu od 25.08 – 29.08.2014. godine.

Nosilac aktivnosti manifestacije „Visočko ljeto 2014“ za Dane trgovine je Služba za finansije, privredu i lokalno-ekonomski razvoj, a za zabavni i sportski program Služba za poslove Općinske načelnice i Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu.

Pozivamo fizička lica i pravne subjekte koji žele uzeti učešće u Danima trgovine, da za rezervaciju štandova i javnih površina prijave mogu podnijeti u Općini Visoko u kancelariji br.22 od 14.07. do  30.07.2014. godine.

Dodatne informacije možete dobiti u Službi za finansije, privredu i lokalno-ekonomski razvoj na broj 732-511, 732-545,  kao i na e-mail: privreda@visoko.gov.ba.

Kontakt osoba za rezervaciju štanda i javnih površina je Sulejmana Smajlović.

Prijavu za učešće u dijelu manifestacije Dani kulture i sporta zainteresirani subjekti mogu podnijeti u Službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, kancelarija br.13, telefon 732-538 ili na e-mail: drustvene@visoko.gov.ba, od 23.06.- 10.07.2014. godine.

Kontakt osoba Amra Omerbegović.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close