-TopSLIDEVisoko

Visočka pečenica postala zaštićen nacionalni proizvod

Na osnovu zahtjeva koji je podnijelo Udruženje mesoprerađivača ‘Proizvođači Visočke pečenice i sudžuke’ (ViPS), a na prijedlog Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje o registraciji oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda ‘Visočka pečenica’.

U prostorijama Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru danas je ‘Visočka pečenica’ i službeno proglašena geografski zaštićenim nacionalnim proizvodom sa posebnom oznakom.

Ideja i želja za očuvanjem i zaštitom ovog visočkog brenda rezultirala je pokretanjem Projekta: “Procedura za zaštitu brenda i dobijanje oznake geografskog porijekla “Visočka pečenica”.

U protekle nešto više od četiri godine, Gradska uprava Visoko i gradončelnica Amra Babić, Odsjek za privredu u saradnji sa Udruženjem mesoprerađivača “Visočka pečenica i sudžuka” – VIPS Visoko i stručnim konsultantom prof.dr. Amir Ganić sa Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Sarajevo, sproveli su kompletne aktivnosti oko realizacije Projekta.

Visočka pečenica kao suhomesnati proizvod je rezultat tradicije i tradicionalnog načina proizvodnje karakterističan samo za područje grada Visoko.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close