BiHPolitika

VIP saloni na aerodromima za potrebe Izetbegovića, Čovića i Ivanića

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine konstatovao je u Izvještaju o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2015. godinu da su u ovoj instituciji nastavili rasti troškovi koji se odnose na plaće zaposlenih.

 Kako navode Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Predsjedništvu su odobrena sredstva u iznosu od 7.550.000 KM, što je u odnosu na odobrena budžetska sredstva za 2014. godinu više za 433.000 KM.
“Povećanje se najvećim dijelom odnosi na poziciju bruto plaća, ugovorenih usluga i nabavku opreme”, piše u Izvještaju.

Dodaju i da je na bazi uzorka, izvršen uvid u određeni broj putnih naloga te da je uočeno kako uspostavljeni sistem kontrole za realizaciju putovanja nije u punoj mjeri efikasan.

“Uvidom u dokumentaciju kojom se pravda izvršeno putovanje nismo se mogli uvjeriti u opravdanost putovanja, kao i sami period trajanja putovanja. U nalozima za putovanje često se kao svrha navodi samo službeno ili službena posjeta određenoj destinaciji po nalogu predsjedavajućeg/člana Predsjedništva. Uvidom u pojedine izvještaje s putovanja vozača, može se konstatovati kako se navodi samo da je obavljeno službeno putovanje, bez da se navodi službeni zadatak zbog kojeg je upućen na put”, stoji u reviziji.

Ističu da ovakav način pravdanja putnih naloga, bez sačinjavanja adekvatnog izvještaja i definisanja svrhe putovanja, ne osigurava kontrolu nad utroškom javnih sredstava.

Troškovi zakupa u 2015. godini iznosili su 168.751 KM, a prema strukturi, na zakup prostora i zgrada odnosi se 94.921 KM, na unajmljivanja stanova 22.800 KM, na zakup opreme 27.242 KM i na najam vozila 23.650 KM.

“Zakup prostora se najvećim dijelom odnosi na troškove zakupa uredskog prostora u Banjoj Luci za potrebe Ureda člana Predsjedništva iz Republike Srpske. Prostor je površine 140 m2 za koji se mjesečno izdvaja 4.198 KM. Također, Predsjedništvo je unajmljivalo VIP salone na aerodromima za potrebe članova Predsjedništva”, navodi se u Izvještaju.

Dodaju i da se najam vozila najvećim dijelom odnosi na ugovoreni najam motornog vozila za potrebe Ureda člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda.

“Vozilo je bilo unajmljeno tokom čitave godine. Za ove namjene je iz budžeta izdvojeno ukupno 15.595 KM”, piše u reviziji.

Revizori podsjećaju i da su internim aktom Predsjedništva iz 2003. godine definisana prava članova Predsjedništva nakon isteka mandata, kao i način ostvarivanja tih prava.

“Članovima Predsjedništva kojima prestaje mandat dato je pravo na produženi radno-pravni status u trajanju od godinu dana, pravo na posjedovanje diplomatskog pasoša, osobno osiguranje i korištenje službenog vozila do godinu dana te angažovanje saradnika i pravo na radnu prostoriju do šest mjeseci po isteku mandata”, navode revizori.

Zaključkom Predsjedništva iz 2014. godine limitirano je pravo na troškove goriva na 600 KM mjesečno, a Ured za reviziju institcuija BiH analizirajući ostvarena prava u 2015. godini, smatra kako postojeći interni akti precizno ne definišu kategorije prava niti uslove pod kojima se ta prava mogu ostvariti.

“Procesom revizije konstatovano je kako su definisana prava nakon isteka mandata od oktobra 2014. godine koristila dva člana Predsjedništva (produženi radno-pravni status, korištenje službenih vozila, angažman vanjskih saradnika). Ukupni izdaci po ovom osnovu evidentirani su u iznosu od 70.382 KM, od čega je budžet 2015. godine terećen s 43.294 KM, a iznos od 12.571 KM evidentiran je u 2014. godini”, navodi se u Izvještaju.

Zaključuje se da u cilju transparentnosti rada institucije Predsjedništva, Ured za reviziju mišljenja je da je potrebno preciznije definisati prava članova Predsjedništva nakon prestanka mandata, kao i način i uslove ostvarivanja tih prava, uzimajući u obzir sve činjenice i okolnosti u kojima se ista ostvaruju.

Klix.ba
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close