Vijeće za vanjske poslove EU: BiH u EU kao jedinstvena, ujedinjena i suverena država

Vijeće za vanjske poslove EU u svojim zaključcima o BiH izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog priprema za raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj o pravosudnim institucijama na državnom nivou

Autor: BUKA/Anadolija

Vijeće za vanjske poslove EU u svojim zaključcima o BiH izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog priprema za raspisivanje entitetskog referenduma u Republici Srpskoj o pravosudnim institucijama na državnom nivou.

“Održavanje takvog referenduma će osporiti jedinstvenost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. To bi također predstavljalo rizik od potkopavanja napora za poboljšanje socioekonomskog položaja svih građana Bosne i Hercegovine i za daljnji napredak u integraciji u EU. Postojeće nedostatke u sektoru pravde Bosne i Hercegovine treba rješavati u okviru Strukturnog dijaloga o pravosuđu”, navodi se u zaključcima Vijeća za vanjske poslove EU o BiH.

Vijeće je ponavilo svoju nedvosmislenu opredijeljenost za perspektivu članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države.

U tom kontekstu, naglašeno je Vijeće pozdravlja usvajanje plana i programa reformi od strane vlasti u Bosni i Hercegovini u julu 2015. godine, što predstavlja važan korak za vjerodostojno provođenje mjera na koje su se obavezali čelnici Bosne i Hercegovine.

“Vijeće poziva vodstvo Bosne i Hercegovine da zadrži pozitivan zamah u provedbi reformi, u skladu sa zahtjevima građana te u saradnji sa civilnim društvom. Smislen napredak u provedbi plana za reforme će biti neophodan uvjet kako bi Evropska unija mogla razmatrati zahtjev za članstvo, u skladu s prethodnim zaključcima Vijeća”, naglašeno je u zaključcima.

Nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Bosna i Hercegovina bi trebala, ocijenjeno je, u potpunosti ispuniti svoje obaveze koje proističu iz ovog Sporazuma, uključujući i obaveze koje se odnose na prilagodbu SSP-a.

Naglašeno je da će EU nastaviti koristiti sve raspoložive instrumente podrške Bosni i Hercegovini, kako bi se ova zemlja kretala naprijed u procesima reformi i na svom putu ka EU.

“Vijeće pozdravlja nastavak operacije Althea, koja zadržava sposobnost da doprinese kapacitetima vlasti Bosne i Hercegovine da reagiraju ukoliko to situacija zahtijeva, sa naglaskom na izgradnju kapaciteta i obuku. U tom kontekstu, kao dio sveukupne strategije Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost EU-a da i dalje u ovoj fazi nastavi izvršnu vojnu ulogu za podršku vlastima u Bosni i Hercegovini za održavanje sigurnosti okruženja, pod obnovljenim mandatom UN-a”, stoji u zaključcima Vijeća za vanjske poslove EU o BiH.

Vijeće ponavlja svoju suglasnost da se vrše redovne procjene ove operacije, s ciljem procjene napretka u pogledu uvjeta za izvršavanje svog mandata. U tom kontekstu, naglašeno je, može se razmatrati o daljim aktivnostima Operacije Althea u području izgradnje kapaciteta i obuke.

EU istovremeno ohrabruje vlasti Bosne i Hercegovine, uz podršku međunarodne zajednice, da ubrzaju svoje napore na rješavanju pitanja zbrinjavanja viška streljiva i drugih otvorenih pitanja.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close