Vijeće osoba sa invaliditetom BiH

Sastanak Vijeća osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine održan je u Zenici.  Skup je zapravo jedna od aktivnosti koje će se provesti u okviru projekta „Podrška mehanizmu zaštite i promocije ljudskih prava osoba sa invaliditetom“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava programa Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prva.

Vijeće osoba sa invaliditetom formirano je 2010. godine od strane Vijeća ministara BiH, nakon što je Bosna i Hercegovina ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Zamišljeno je da djeluje kao savjetodavno interresorno, koordnirijauće tijelo koje će pratiti provedbu UN- ove konvencije i njenu usklađenost sa domaćim zakonodavstvom.

Moto rada Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH je Jednaka prava za sve. Stoga je u ovo tijelo pri državnom vijeću ministara uključeno 20 osoba, po deset iz udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom i institucija sistema iz oba bh. entiteta, te Brčko- distrikta, kazala je predsjednica Vijeća Elvira Bešlija.

– Pokušavamo da radimo na harmonizaciji propisa, istražujemo, analiziramo i dajemo preporuke za određena pitanja koja si bitna po pitanju invalidnosti. Trenutno radimo na primjeni UN konvencije i svemu onome što ona reguliše, da se na neki način ona implementira u svim našim Zakonima – kazala je Bešlija.

U radu Vijeća oslonac su i partnerske organizacije koje realizuju različite projekte, zasad finansijski podržavane od Evropske unije. Jedan od partnera je Udruženje Inicijative – preživjeli od mina iz Tuzle, koje trenutno realizuje projkat podrške mehanizmu zaštite i promocije prava osoba sa invaliditetom, kojim se u osnovi nastoji podržati izgradnja kapaciteta Vijeća.

– U okviru projekta planirano je i niz drugih aktivnosti, između ostalog data je podrška izradi prvog državnog izvještaja o primjeni UN konvencije, a u njemu je sadržano sve ono šta je država uradila u protekle dvije godine po pitanju usklađivanja zakonodavstva sa odredbama konvencije, zatim po pitanju politika i programa koji se tiču osoba sa invaliditetom, te uključivanja ovih osoba u procese primjene konvencije u BiH – istakla je danas Amira Kavgić iz Udruženja Inicijative Tuzla.

Danas su usvojeni okvirni akti rada Vijeća, poput Operativnog plana za ovu godinu, zatim definisane su aktivnosti za prvi i drugi kvartal ove godine, te usvojen Izvještaj o radu Vijeća za prošlu godinu. Posebno je razmotren i prijedlog uspostave kriterija javnog poziva za raspodjelu sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

zenicablog

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close