Vijeće ministara utvrdilo izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama radi unapređenja efikasnosti postupka javnih nabava, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

S ciljem unapređenja rada Ureda za razmatranje žalbi uvode se dvije ispostave sa sjedištima u Banjoj Luci i Mostaru, kako bi Ured brže i efikasnije rješavao žalbe.
Na taj bi način bila povećana efikasnost rada ugovornih tijela, koji sada zbog neefikasnosti Ureda u tijeku jedne proračunske godine nisu u mogućnosti odabrati dobavljača i utrošiti sredstva planirana u proračunu, zbog čega realizacija nekih projekata kasni i po nekoliko godina.
Plaćanjem pristojbi za podnošenje žalbe u iznosima razmjernim vrijednostima nabava, koje su veće od trenutačno propisanih, smanjit će se broj neosnovanih žalbi i istodobno će se ponuđačima sa osnovanim žalbama omogućiti njihovo brže rješavanje, a povratom uplaćenog novca žele se zaštititi osnovani žalitelji.
Visina pristojbi kreće se od 500 KM do 25.000 KM, razmjerno vrijednosti nabave.
Uvođenje ovakvih pristojbi u susjednim zemljama doprinijelo je efikasnijem i bržem provođenju postupaka javne nabava, bržoj realizaciji planiranih investicija, većoj angažiranosti dobavljača, a samim tim i ukupnom ekonomskom razvoju.
Ministarstvo financija i trezora uputit će prijedlog ovog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po žurnoj zakonodavnoj proceduri.
Vijeće ministara BiH se obvezalo nastaviti razgovore s predstavnicima Europske komisije kako bi se došlo do cjelovitog rješenja kojim će se dodatno unaprijediti stanje u ovoj oblasti.
Vijeće ministara BiH je s ciljem provedbe Akcijskog plana prevazilaženja posljedica ulaska Republike Hrvatske u EU zadužilo Upravu za neizravno oporezivanje da, u suradnji s Ministarstvom financija i trezora i Ministarstvom komunikacija i prometa, Vijeću ministara predloži rješenje za završetak svih radova potrebnih za funkcioniranje graničnih prijelaza ijača i Gradiška.
Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o provedbi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, koja uključuje set mjera u vezi s problematikom napuštenih životinja.
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Pravilnik o listama štetnih organizama, listama bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata kojim se vrši proces postupnog usklađivanja ove oblasti s legislativom Europske unije (EU).
Osnovni razlog za donošenje ovog pravilnika je njegovo usklađivanje s direktivom Vijeća Europske komisije od 8. svibnja 2000. godine o mjerama zaštite protiv unošenja organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja u EU.
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o imenovanju predstavnika BiH u Zajedničko tijelo za realiziranje Sporazuma o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na Koridоru 5-C, navodi se u saopćenju iz Vijeća ministara BiH.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close