Vijeće ministara BiH: Ko je dobio novac od državnog granta za sport

Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donijelo odluku

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2015. godinu Ministarstva civilnih poslova BiH.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2015. godinu sredstva u iznosu od 937.000,00 KM. Raspoloživa sredstva tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2015. godinu koja se raspoređuju ovom odlukom osigurana su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na stavci “Tekući grantovi”.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova BiH i MInistarstvo finansija i trezora BiH.

Pročitajte spisak korisnika ovih sredstava:

grant

grant-1

grant-2

grant-3

grant-4

Autor: Mi. K. – avaz.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close