Video / 6. sjednica OV Visoko: Amra Babić – Asmir Hodžić

Resursi lokalne zajednice bili su osnovna tema 6. sjednice Općinskog vijeća Visoko. Vijećnici su bili pred zadačom da na osnovu izvještaja koji su im dostavljeni ocjene valjanost rada – usvoje ili ne usvoje iste. Prethodno desetljeće, ovakve teme su formalno “odrađivane” na način da se podrže izvještaji javnih preduzeća i ustanova. Znalo se desiti da se određeni politički interesi radikaliziraju na nekom od preduzeća ili ustanova, ali formalnost bi bila zadovoljenja.

Izvještaj o radu javnih preduzeća

“Plan reforme javnog sektora” predložen od OO SDA Visoko, koji je usvojen u formi Nacrta, uzburkao je javnost i probudio apetite u svim političkim partijama. Kako usaglašavanje predloženog dokumenta nije dobilo potrebnu političku podršku na dva održana susreta političkih lidera i predstavnika klubova u vijeću – 6. sjednica je bila uslovljena politikanstvom.

Izvještaji JKP “Gradska Groblja”, JKP “Visočica”, JP “Veterinarska stanica”, JU Dom zdravlja i JU KSC “Mladost” nisu dobili podršku vijećnika.
Za JKP “Gradska Groblja” usvojen je prijedlog privremanog Nadzornog odbora; Mahir Džafić, Mirzeta Džonlagić i Kemal Ganić.

Najviše polemike i žustrih riječi izazvala ja rasprava o “Gradskom Groblju”. U ovom izvještaju donosimo obraćanja Amre Babić, načelnice Općine Visoko i Asmira Hodžića, direktora JKP “Gradska Groblja”;

Dokumenti JKP “Gradska Groblja” Visoko koji su dostavljeni vijećnicima;

Revizorski nalaz
Izjašnjenje JKP “Gradska Groblja” o reviziji

magazinplus.eu

Dnevni red 6. sjednice:
1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Visoko,
2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko,
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
3. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana poslovne zone „Ozrakovići“ Visoko,
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
4. Nacrt odluke o izmjeni namjene i sadržaja dijela prostora Regulacionog plana „Prijeko” Visoko,
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
5. Prijedlog odluke o organizovanju Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,
IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice
6. Prijedlog plana aktivnosti na uspostavljanju i realizaciji projekta grijanja općine Visoko iz Termoelektrane Kakanj,
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
7. Prijedlog zaključka o davanju uslovne saglasnosti Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za prodaju nekretnina “Velepromet Maloprodaja” d.d. sa p.o. Visoko,
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o kupovini nekretnina u svrhu rekonstrukcije lokalne ceste Kodžilo-Brezovik,
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
9. Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća, o radu nadzornih odbora javnih preduzeća i o radu skupština javnih preduzeća u 2012. godini i davanju smjernica predstavnicima Općine u skupštinama javnih preduzeća za održavanje slijedeće skupštine javnog preduzeća:
1. JKP Gradska groblja Visoko,
2. JKP Visočica Visoko,
3. JP Veterinarska stanica Visoko,
4. JP Radio i televizija Visoko,
5. Društvo Visokogas Visoko,
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
10. Izvještaji o radu javnih ustanova i o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2012. godini:
1. JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko,
2. JU Centar za socijalni rad Visoko,
3. JU Dom zdravlja Visoko,
4. JU Gradska biblioteka Visoko,
5. JU KSC Mladost Visoko,
6. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,
7. JU Zavičajni muzej Visoko.
IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice

11. Plan reforme javnog sektora Općine Visoko

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close