Veliki značaj mikrokreditne djelatnosti u BiH

Društveni učinci mikrokreditnog sektora u BiH od 1996.

Na nedavno održanoj sjednici Upravnog odbora Udruženja mikrofinansijkih organizacija u BiH (AMFI), razmatran je i izvještaj u kojem su sumirani društveni učinci mikrokreditne djelatnosti u BiH i rada mikrokreditnih organizacija od 1996. do sada.

Tako iz Udruženja ističu da je najznačajniji učinak obezbjeđenje pristupa finansijskim sredstvima građanima koji ne mogu ispuniti uslove kredita u komercijalnim bankama.
Od 1996. do sada, mikrokreditne organizacije su svojom djelatnošću davale i daju značajan doprinos ukupnom društveno-ekonomskom oporavku i razvoju BiH, te smanjenju siromaštva i povećanju zaposlenosti, a pristup mikrokreditima je imalo, sa jednim ili više kredita, oko 560.000 lica zaključno sa 30.09.2012.

Gđa. Sadina Bina, predsjednica Upravnog odbora AMFI je posebno naglasila
sljedeće: „Mikrokreditni sektor direktno zapošljava 1863 osoba koje su kontinuiranom edukacijom osposobljeni da dugoročno vrše mikrokreditnu djelatnost, a za finansiranje kreditnog portfolia koristimo sredstva međunarodnih komercijalnih i domaćih izvore, kao i vlastita sredstva stečena visokim prihodom ili dobiti iz kreditnih operacija.“ Gđa. Bina je u nastavku dodala da je prema analizi The Economist (Economist Inteligence Unit),
vodećeg medija koji u svom izvještaju upoređuje mikrofinansijski regulatorni okvir i praksu u 55 zemalja svijeta, navedeno da je Bosna i Hercegovina, pored Armenije, napravila najzanačajnije poboljšanje u poslovanju u odnosu na prethodnu godinu.

Sve ovo je dovelo do sticanja povjerenja inostranih i domaćih povjerilaca u rad
mikrokreditnih organizacija BiH i stvoren potencijal za proširenje finansijskih usluga za klijente mikrokreditiranja kada se obezbjede odgovarajuće pravne pretpostavke.

Većina mikrokreditnih organizacija, članica Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini, koje imaju tržišno učešće u BiH od 98%, zabilježile su pozitivan finansijski rezultat tokom devet mjeseci 2012. godine. Mada su evidentni pozitivni pomaci u poslovanju mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini, još uvijek se ne može govoriti o potpunoj stabilizaciji obzirom na ekonomsko stanje u zemlji, kao i ograničavajući zakonski okvir za poslovanje MKO.

U budućnosti je potrebno harmonizirati propise u oba entiteta BiH, jer mikrokreditne organizacije posluju na jedinstvenom ekonomskom tržištu, ali pod različitim uslovima.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close