Visoko

Vatrogasno društvo “Visoko” – 03.12.1897.

Osnivačka skupština DVD „Visoko“ Visoko održana je 03.12.1897. godine u prostorijama Kotarskog ureda u Visokom. Prvi put ovo Društvo je registrovano po rješenju Kotarskog ureda Bezirsamt pod brojem: 5.863 od 23. augusta 1898. godine u Visokom. Prvi statut je usvojen i odobren od strane Visoke zemaljske vlade 1898. godine.

Stvaranjem vatrogastva u Visokom 1897. godine u prvi upravni odbor izabrani su: Zečević Hasanbeg – predsjednik, Plavšić Damjen – podpredsjednik, Vancel Ziman – komandir, Valbaljer Emanuel – zamjenik komandira, Stani Vaso – tajnik, Hamdija Hadžiahmetagić – blagajnik, te Zečević Alibeg, Oruč Hadžisalih i Nikolić Uroš.

Prilikom osnivanja DVD-a „Visoko“ odmah su pristupila 22 aktivna i 24 podupiručna člana koji su platili godišnju članarinu od 2 do 10 forinti.

Za smještaj vatrogasnih sprava i opreme 1901. godine izgrađeno je spremište sa tornjem za sumu od 1.726,00 kruna. Ovo spremište je bilo sve do 1931. godine locirano iza bivše kasine, na zemljištu sadašnjeg doma Partizan. Sve do rušenja, spremište je koristilo „Sokolsko društvo“ Visoko za održavanje gimnastičkih vježbi.

U tom periodu nije bilo većih požara sve do onog katastrofalnog koji je zadesio Visoko 11.11.1911. godine. Ovaj požar je poznat pod nazivom „Jangija“.

Trošne kuće napravljene od šepere i čerpiča pokrivene šindrom buknule su kao od smole, prenoseći požar sa jedne na drugu. Izgorjele su gornja čaršija, sve mahale uz nju, kuće uz glavnu ulicu do oružničke postaje. Požar nije poštedio belediju, džamiju Šadrvan i medresu, sve su izgorjele do temelja. Računa se da je izgorjelo 450 kuća, dućana i pojata. Izgorjelo je mnogo goveda, ovaca, pernate živadi, hambara žita, skoro sva roba u zapaljenim dućanima i skoro svo pokučanstvo u zapaljenim kućama.

Požar je oštetio 929 osoba od kojih je 332 ostalo bez životnih sredstava. Ukupna šteta iznosila je 2.000.000,00 kruna. Dok su Visočani zabavljeni svojim poslovima u cijelog BiH i kraljevstvu se kupe dobrovoljni novčani prilozi i daju dobrotvorne pripredbe. Do kraja decembra prikupljeno je 32.158,00 kruna od dobrovoljnih priloga. Od toga je OV Tuzla dalo 2.000,00, OV Cazin 1.000,00, Gradsko poglavarstvo Sarajevo 5.000,00, Grad Beograd 5.000,00, Nevesinje 1.000,00, direktor Vakufa 1.000,00, i kralj Austro-ugarske monarhije 5.000,00 kruna.

U periodu od oslobođenja do 60. godina DVD „Visoko“ je svoju aktivnost usmjerilo na konsolidaciju svojih članova kao i vatrogasnih društava koja su djelovala na području Visočkog sreza.

U periodu od 1960. do 1975. godine DVD „Visoko“ je doživjelo ekspanziju i paralelno je pratilo razvoj općine Visoko, te je bilo jedno od najopremljenijih društava u BiH. U periodu od 1975. do 1990. godine došlo je do interaktivnog odnosa u komuniciranju između VSJ i VS BiH kao i veze i saradnje sa vatrogasnim društvima.

Zbog razvoja privrede općine Visoko i potrebe da se u VD „Visoko“ vrši dežura u sve tri smjene tj. 24 sata dnevno. Društvo je formiralo „Radnu zajednicu stručne službe“, pri VD „Visoko“ koju je sačinjavalo 9 stalno uposlenih radnika. U pomenutom periodu VD „Visoko“ je imalo 67 aktivnih vatrogasaca, 5 počasnih, 9 rezervnih, 14 omladinaca i 32 pionira. Ovaj period karakteriše i kupovina 5 novih vozila za godinu i po dana.

Po izbijanju rata, rad VD „Visoko“ je zamrznut jer su svi članovi imali ratni raspored u Civilnoj zaštiti i u tom perodu vatrogastvo pada u depresiju prvi put od osnivanja i prepušteno je na milost i nemilost. U ratnom periodu vatrogasci su imalo 447 požara i 236 tehničkih intervencija.
U toku ratnih dejstava jedan vatrogasac je poginuo, pet je ranjeno, a jedinica je sačinjavala 32 vatrogasaca. Isto tako, bitno je napomenuti da država BiH nije priznala ratni staž vatrogascima kojima je uredno uručila mobilizacijske pozive.

Po završetku rata vatrogastvo je nastavilo da egzistira u sklopu Vatrogasnog društva „Visoko“ čiji je glavni nosilac bila Radna zajednica VD „Visoko“ i mali broj dobrovoljaca.

Dovoljno je napomenuti da VD „Visoko“ nije imalo nikakve nabavke opreme od 1991. do 2007. godine, izuzev par donacija. Jedan od najvećih problema sa kojima se susreće VD „Visoko“ je nedostatak ljudstva. Od 1996. do 2007. godine vatrogasci su na raspolaganju imali samo 7 vatrogasaca uposlenih i nekoliko dobrovoljaca.

U pomenutom periodu VD „Visoko“ je imalo 477 intervencije u gašenju požara i 117 tehničkih intervencija.

Bitno je napomenuti da je VD „Visoko“ učestvovalo na skoro svim takmičenjima od Saveznih, Republičkih, Zonskih i Općinskih, i da je osvajalo nagrade. Za pomenute aktivnosti i doprinost u razvoju vatrogastva, VD „Visoko“ su u više navrata dobijali priznanja i odlikovanja od kojih 2 Sedmoaprilske nagrade općine Visoko i pojedinačno. VD „Visoko“ imalo je značajnu ulogu u kulturnom i sportskom razvoju općine Visoko.
Od osnivanja pa do danas, kroz VD „Visoko“ prošlo 727 građana vatrogasaca.

*Objava iz 2014. godine

magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close