-TopSLIDEPolitikaSvijet

Vatikan se ne može tužiti pred evropskim sudovima

Vatikan se ne može tužiti pred evropskim sudovima jer je suverena država, stoji u odluci Evropskog suda za ljudska prava (ECHR) u Strasbourgu koja je objavljena u utorak, gdje je sud stoga odbio tužbu preživjelih žrtava zlostavljanja koje je počinilo katoličko sveštenstvo, prenosi CNN.

To je bio prvi slučaj pred ECHR-om koji se bavio imunitetom Svete Stolice, navodi sud u svojoj današnjoj odluci.

Grupa od 24 osobe iz Belgije, Francuske i Nizozemske koji su preživjeli zlostavljanja katoličkih svećenika pokušali su tužiti čelnike Svete Stolice i Katoličke crkve pred belgijskim sudovima još 2011. godine, ali su sudovi u toj zemlji zaključili da nemaju nadležnost nad Vatikanom, saopćio je Evropski sud za ljudska prava u utorak obrazlažući svoju odluku.

Preživjele žrtve zlostavljanja – koje su rekle da su ih zlostavljali svećenici dok su bili djeca – borili su se kroz belgijski sudski sistem prije nego što su tužbu podnijele Evropskom sudu 2017. godine.

Žrtve seksualnog zlostavljanja su tvrdili da im je uskraćeno pravo na pristup sudu, prema članu 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji kaže da svako ima pravo na pravično suđenje.

Podnosioci tužbe su prvi put podnijeli grupnu tužbu Osnovnom sudu u Gentu u julu 2011. godine. Tvrdili su da bi optuženi trebali platiti 10.000 eura (približno 11.600 USD) u formi obeštećenja svakom preživjelom na ime naknade “zbog politike šutnje Katoličke crkve po pitanju seksualnog zlostavljanja.”

U oktobru 2013. godine, sud u Gentu odbio je nadležnost u slučaju Svete Stolice, navodi se u presudi.

Presuda Suda za ljudska prava donešena je u omjeru šest naprema jedan u predmetu J.C. i drugi protiv Belgije, gdje su sudije zauzele većinski stav da je Vatikan suverena država koja se ne može tužiti, te da na belgijskim sudovima nije bilo ništa “nerazumno ili proizvoljno” kada je u pitanju zauzimanje takvog stava.

Odluka još uvijek nije konačna i bilo koja strana u postupku može uložiti žalbu koja će ići kroz postupak revizije Velikog vijeća u roku od tri mjeseca od donošenja presude.

Odluka u korist Svete Stolice donešena je u trenutku kada se Katolička crkva suočava s dokumentiranim, brojnim slučajevima seksualnog zlostavljanja koji se protežu kroz desetljeća, i kada se sve veći broj žrtava udružuje u borbi za pravdu.

(FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close