Vareš: Apel za pomoć

Zbog neprekidnih i obilnih padavina na području Općine Vareš došlo je do pojave klizišta, odrona, prekida putnih komunikacija, što je dovelo do ugrožavanja sigurnosti građana i materijalnih dobara. 14.05. 2014. Općinski štab CZ donio je odluku o proglašenju prirodne nesreće. Prve procjene govore da su nastale izuzetno velike materijalne štete.

Do sada je registrirano tridesetak klizišta a jedno od njih je prekinulo putnu komunikaciju Vareš – Breza na lokalitetu “Kapija”. Došlo je do izljevanja rijeka Stavnje i Bukovice i planinskih potoka čime je došlo do ugrožavanja stambenih objekata u naseljenim mjestima Borovica, Hodžići, Dabravine, Strica, Ponikva, Duboštica kao i u samom gradu.

Dio općine je uslijed toga ostao bez električne energije, došlo je do rušenje pojedinih stubova, kidanja električnih vodova i ugrožavanja trafo stanica.

Molimo sva pravna i fizička lica koja su u mogućnosti da pomognu u saniranju nastalih šteta na području Općine Vareš da sredstva za pomoć uplate na sljedeće žiro račune:

Depozitni račun Općine Vareš (za uplate u KM)
Unicreditbank 3380002210017420

Za uplate u eurima
SWIFT: UNCRBA22
Broj računa: 19000158101
IBAN: BA39 3385 8048 2423 9007

Foto:Nikola Jaćimovski

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close