BiHPolitika

Vanjski dug Federacije BiH na kraju 2018. iznosio 4,7 milijardi KM

Vanjski dug Federacije BiH, najvećim dijelom ugovaran sa Svjetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Evropskom investicionom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom, krajem 2018. iznosio je 4.702.740.083 KM.”Preko multilateralnih finansijskih institucija realizirano je 3.599.097.267,22 KM ili 76,53 posto ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 1.103.642.815 KM ili 23,47 posto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora”, stoji u posljednjem Kvartalnom izvještaju o dugu objavljenom januara 2019. godine.

Tokom četvrtog kvartala 2018. godine nije bilo novougovorenih kredita po osnovu vanjskog duga. U istom periodu na ime glavnice i kamate isplaćeno je ukupno 212.530.283 KM. Od navedenog iznosa, 191.312. 774 KM ili 90 posto odnosilo se na otplatu glavnice, a 21.217.509,16 KM ili 10 posto na troškove kamate. 

Aukcije vrijednosnih papira i unutrašnji dug

Federalno ministarstvo finansija je tokom trećeg kvartala 2018. godine održalo tri aukcije vrijednosnih papira u iznosu od 60 miliona KM, od čega dvije aukcije devetomjesečnih trezorskih zapisa u iznosu od 20 miliona KM respektivno i jednu aukciju trezorskih obveznica s rokom dospjeća od pet godina u iznosu od 20 miliona KM.

“Ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH u vrijednosnim papirima 31. decembra 2018. godine iznosio je 673.405.223 KM (394.368.794 USD) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 40.000.000 KM ili 5,61 posto”, navodi se u Kvartalnom izvještaju o dugu.

Ukupan dug

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH na dan 31. decembar 2018. godine iznosi 5.407.405.801 KM ili 3.166.759.080 USD i manji je od duga u proteklom kvartalu za 152.357.247 KM (2,74 posto).

“Ukupan vanjski dug i unutrašnji dug Vlade Federacije BiH u koji nisu uključene verifikovane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema uposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 5.376.145.306 KM ili 3.148.451.881 USD i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 155.185.594 KM ili cca 2,81 posto”, stoji u Kvartalnom izvještaju o dugu Federacije BiH.

Klix

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close