Uvoznicima i špediterima povećana carinska taksa u FBiH

Bosna i Hercegovina je, izgleda, jedina zemlja u kojoj decentralizacija ima prednost nad centralizacijom u finansiranju. Rasparčavanju ionako slabe države protive se uvoznici i špediteri kojima je po odluci Ministarstva trgovine Federacije naknada za carinski pregled u Federaciji povećana sa 20 na 100 maraka.

Razlog donošenja ove odluke: smanjenje prihoda od carinjenja, iyvje[tava Federalna televizija.
Privrednici negoduju zbog povećanja naknada za inspekcijski pregled kamiona. Dosad je cijena bila jedinstvena u cijeloj državi. Odlukom resornog ministarstva sa 20 naknada je povećana na 100 maraka. Razlog vide u činjenici da su prihodi od carinjenja opali za pet miliona maraka. “Stotinu konvertibilnih maraka za inspekcijski pregled koji traje samo 5-10 minuta, dok imate uvjerenje o kvalitetu u kome piše da je roba iz EU-a, poražavajuće je za privredu”, kaže Asim Čajlaković, privrednik iz Zenice.
Uvoznici i špediteri traže od Federalne vlade da ova odluka bude preispitana. Traže jedinstveno tržište u cijeloj državi, koja je ionako u globalnim relacijama premala. Ističu da nakon ovoga neće moći prodavati robu na teritoriji Federacije ako su je uvezli na graničnom prijelazu koji se nalazi na teritoriji RS-a.
„Očekivati je slične mjere i u drugom entitetu što bi značilo odvajanje carinskih područja Federacije i Republike Srpske, a to bi imalo katastrofalne posljedice“, upozorava ekonomski analitičar Igor Gavran.
U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kažu da je u RS-u sporan način carinjenja robe, tako da se često događa da roba bez potvrde higijenske ispravnosti završava na bh. tržištu. “RS ne garantuje za porijeklo robe i gdje će ona završiti i tu imamo problem“, napominje Anis Ajdinović, šef kabineta direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove.
Novom odlukom Ministarstvo trgovine FBiH uvodi da se na teritoriji FBiH može prodavati isključivo roba koju je pregledao federalni carinski inspektor.
Federalno ministarstvo trgovine FTV-u je uputilo dopis u kome se pozivaju na Zakon o kontroli kvaliteta pri vanjskoj trgovini, sve dok se drugačije ne uredi na državnom nivou. “Članom 17. Zakona o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu decidno se zabranjuje uvoz, izvoz i carinjenje proizvoda za koje nije izdato uvjerenje po federalnom zakonu”, stoji u dopisu.
Prema tvrdnjama iz Ministarstva vanjske trgovine BiH, ova odluka je u suprotnosti sa Zakonom o carinskoj politici na nivou države. “To je izričito definisano u Članu 3. stav 1. Zakona o carinskoj politici, gdje je navedeno da je carinsko područje Bosne i Hercegovine jedinstveno“, kaže Hajrudin Podbićanin, pomoćnik ministra vanjske trgovine BiH za carinsku politiku i tarife.
Ministarstvo vanjske trgovine BiH traži sinhrono poslovanje svih trgovinskih subjekata na teritoriji zemlje. Državni zakoni koji regulišu ovu oblast davno su doneseni i traži se njihovo provođenje na terenu.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close