Utvrđeni prijedlozi Budžeta FBiH za 2015. i Zakona o njegovom izvršavanju

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, jednoglasno utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog budžeta FBiH za 2015. godinu, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2015. godinu iznosi 2.334.147.169 konvertibilnih maraka, što je za 141,4 miliona KM ili 5,7 posto manje u odnosu na Budžet za 2014. godinu. U odnosu na Nacrt, utvrđen na 137. sjednici Vlade FBiH održanoj 29.10.2014. godine, u visini od 2.345.247.169 KM, danas utvrđeni Prijedlog budžeta za 2015. godinu je manji za 11,1 milion KM.

Struktura rashodovne strane predstavlja odraz provođenja mjera restriktivne javne potrošnje, što je jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika će i u 2015. godini biti orijentisana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH, odnosno države Bosne i Hercegovine. U tom su nastavljene oštre mjere štednje u svim segmentima javne potrošnje.

Danas je, također, u hitnu parlamentarnu proceduru upućen i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2015. godinu.

Federalnom parlamentu su na usvajanje po hitnoj proceduri upućene i odluke o finansijskim planovima vanbudžetskih fondova za 2015. godinu: Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalnog fonda solidarnosti, Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close