Usvojen zakon o visini plata zaposlenih u institucijama BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je sinoć u drugom čitanju Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plate zaposlenih u institucijama BiH, koji je u proceduru uputio predsjedavajući Predstavničkog doma Milorad Živković, kao i šest amandmana na ovaj zakon.
Ovim zakonskim prijedlogom uređuje se način obračuna i visina plata izabranih i imenovanih zvaničnika u najvišim organima izvršne i zakonodavne vlasti u BiH u mandatnom periodu, te reguliše proces donošenja zakona o platama i naknadama ostalih zaposlenih u institucijama BiH, kao i način njihovog finansiranja u prelaznom periodu.
Među prihvaćenim amandmanima je i onaj kojim se određuje da je koeficijent za obračun plate članova Predsjedništva BiH po pet, članova kolegijuma Predstavničkog doma i Doma naroda, predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i njegovih zamjenika po 4,5, poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH i ministara u Savjetu ministara BiH po četiri i zamjenika ministara u Savjetu ministara BiH 3,5.
Prijedlog okvirnog zakona o ograničenjima u raspolaganju javnim sredstvima u BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik HDZ-a BiH Niko Lozančić, nije usvojen zbog nedostatka podrške iz Republike Srpske, pa će biti upućen na usaglašavanje Kolegijumu Predstavničkog doma.
Prethodno je usvojeno da ovaj zakonski prijedlog bude razmatran po hitnoj proceduri.
Zakonom se utvrđuju najviši dopušteni iznosi neto plata za sve korisnike javnih sredstava u BiH.
Inicijative SDA, zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Denisa Bećirovića iz SDP-a i poslanik SDP-a BiH Ante Domazeta o ovoj temi nisu dobile podršku iz Republike Srpske pa će ići na usaglašavanje Kolegijumu doma.
Poslanici su u drugom čitanju usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli, kojim se ova oblast usklađuje sa propisima EU.
Odbijen je u prvom čitanju Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost /PDV/, čiji su predlagači poslanici SDS-a Mladen Bosić, Aleksandra Pandurević, Darko Babalj i Borislav Bojić, te PDP-a Vesna Krstović-Spremo.
Poslanici su prihvatili negativno mišljenje Komisije za finansije Predstavničkog doma o ovom zakonskom aktu koji je predviđao uvođenje nulte stope PDV-a za sve vrste hljeba i mlijeka, lijekove, stočnu hranu bez koncentrata, sjemena i sadni materijal, učila, informacione i komunikacione tehnologije za predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

SRNA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close