Usvojen Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca

Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio je na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu s 33 glasa za (11 protiv, 12 uzdržanih) Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambenooslobodilačkog rata, upućen u proceduru  iz Federalne vlade po hitnom postupku.

Donošenjem ovog zakona u Federaciji, ispunjen je posljednji uvjet za isporuku naredne novčane tranše po stand-by aranžmanu koji Bosna i Hercegovina ima s Međunarodnim monetranim fondom.

Dom naroda je odobrio i prijedlog delegata iz hrvatskog naroda Josipa Perića da federalni premijer Nermin Nikšić uputi za 30 dana zahtjev za osjenu ustavnosti ovog zakona. To ne odgađa primjenu Zakona, izjavio je novinarima premijer Nikšić te obraćajući se delegatima Doma naroda, rekao da su današnjim usvajanjem, odblokirali narednu MMF-ovu tranšu. Doznaka tranše će očuvati fiskalnu stabilnost Federacije i cijele BiH, naveo je premijer.

Zakonom se na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije penzionisanje bivših pripadnika oružanih snaga (OS) Republike BiH (ARBiH, HVO, HOS, MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP HZHB) osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga pitanja. Izuzetno, pravo na povoljnije penzionisanje pod uvjetom i na način propisan ovim zakonom, može ostvariti pet kategorija korisnika, navedeno je iz Vlade.

To su pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez obzira na to je li to bilo u kontinuitetu) od 18. septembra 1991. do 23. decembra 1995. godine obavljali dužnost i poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti MUP-a Republike BiH te Odjela za unutarnje poslove / MUP-a Hrvatske zajednice Herceg-Bosne.

Kao korisnici prava ovog zakona predviđeni su i pripadnici bivše Vojske FBiH kojima je prestala služba u toku 2001. godine te državni službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva odbrane koji su otpušteni, odnosno nije im produžen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja 2002. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina penzijskog staža, od čega muškarci tri godine, odnosno žene dvije godine efektivnog staža u toku rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju.

Predviđeni su i korisnici, pripadnici oružanih snaga Republike BiH, kojima je priznato sudjelovanje u odbrani u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali. Izuzetno, oni stiču pravo na starosnu penziju u iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina penzijskog staža i da su najmanje dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje po ovom zakonu, bili na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima period koji je osobi priznat u sudjelovanju u odbrani BiH u jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik ima 20 godina penzijskog staža bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna penzija ostvaruje se tako da se od 65 godina života, oduzima period koji je priznat u sudjelovanju u odbrani u dvostrukom trajanju, pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju, predviđeno je.

Korisnici Zakona treba da budu prvi put i ratni vojni invalidi s procentom invalidnosti 60 posto ili više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo zbog ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, zatim vojnici OSBiH koji su najmanje dvije godine do 23. decembra 1995. bili pripadnici Armije RBiH ili Hrvatskog vijeća obrane (HVO), koji su na dan 1. januara 2010. godine bili u vojnoj službi i kojima prestaje služba shodno Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH.

Jedinstvena osnovica za izračun visine penzije korisnika prava je zajamčena penzija isplaćena u decembru 2011. godine, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja iznosi 414,30 KM. Penzija se određuje množenjem osnovice s pripadajućim koeficijentom. Najniža će iznositi 310 KM, a najviša 1.650 KM.

U odnosu na raniji prijedlog ovog zakona, koji je povučen iz parlamentarne procedure, po novom rješenju se za brigadnog generala primjenjuje koeficijent 3,2, za general-majora 3,5, dok je koeficijent za armijskog generala i general-pukovnika 4,0.

Za dobitnike najviših ratnih priznanja (prva grupa) iz Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja, na iznos penzije obračunat po ovom zakonu dodaje se koeficijent +1.

Novina je i to da državni službenici i namještenici Federalnog ministarstva odbrane koji su u ministarstvo odbrane prešli iz Oružanih snaga RBiH, kao i civilne osobe na službi u Vojsci Federacije BiH, za obračun penzije mogu koristiti pripadajuće koeficijente za pripadnike Vojske ako posjeduju lični čin, predviđeno je.

O svemu više govori Zukan Helez. Razgovor pogledajte u prilogu:

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close