Uspostavljanje rezervi naftnih derivata ide po džepu građana

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić primio je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu delegaciju Udruženja prometnika naftnih derivata u FBiH na čelu s predsjednikom Milenkom Boškovićem.  Sastanku su prisustvovali i federalni ministri energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, finansija Ante Krajina i trgovine Milorad Bahilj, te direktori Porezne uprave FBiH Midhat Arifović i  Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak.

Neposredni povod za ovaj sastanak bila je odluke Federalne vlade o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora, donesena na 127. sjednici od 13. avgusta ove godine. Njome je predviđeno da se na ovaj račun prikupljaju sredstva po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata koja je utvrđena Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH.

Ova taksa namjenski je javni prihod kojim se finansira uspostava rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i prihod je Operatora rezervi naftnih derivata koji je osnovan Zakonom. Radi se o izdvajanju jednog feninga naknade za uspostavljanje rezervi naftnih derivata za svaki litar goriva koju treba platiti krajnji korisnik kao cijenu na koju se ne obračunava PDV, te koja je odvojena na računu.

Nakon upoznavanja sa svim aspektima primjene ovog zakona konstatirano je da se on mora provoditi, te je zaključeno da se sve postojeće nejasnoće oko njegove primjene riješe Uputstvom distributerima i inspekcijskim službama. Njime bi bilo propisano da cijena istaknuta na uređajima za točenje nafte i naftnih derivata mora sadržavati i ovu taksu i to tako da se na sadašnju cijenu dodaje jedan fening, te da ona mora biti iskazana na fiskalnom računu.

Cilj uvođenja ove takse  je da se formiranjem rezervi naftnih derivata obezbijedi snabdijevanje Federacije BiH u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti uzrokovane vanrednim poremećajima u snabdijevanju, saopćili su iz Vlade Federacije.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close