Kantoni se zadužuju za dodatnih 40 miliona KM

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnost za zaključivanje ugovora o kreditnom zaduženju kantona iz sredstava dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu, u ukupnom iznosu od 40.000.000 konvertibilnih maraka.

Sredstva se odobravaju kantonima na kreditnoj osnovi do iznosa utvrđenih na osnovu njihovog procentualnog učešća u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za 2014. godinu, izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i zvaničnih dostupnih statističkih podataka.

Tako se na Unsko-sanski kanton odnosi 4.182.000 KM, na Posavski 803.000 KM, na Tuzlanski kanton 6.794.000 KM, na Zeničko-dobojski kanton 5.655.000 KM, na Bosansko-podrinjski kanton 795.000 KM, na Srednjobosanski 3.816.000 KM, na Hercegovačko-neretvanski kanton 3.375.000 KM, na Zapadnohercegovački kanton 1.304.000 KM, na Sarajevski 11.742.000 KM i na Kanton 10 iznos od 1.534.000 KM.

Federalno ministarstvo finansija će, nakon što kantoni dostave odluke o prihvatanju zaduženja, zaključiti s njima ugovore o kreditnom zaduženju. Uslovi pod kojim se sredstva odobravaju kantonima su identični onima po kojima se Federacija BiH zadužila kod MMF-a. U slučaju da neki od kantona ne iskažu potrebu za sredstvima, Federalno ministarstvo finansija ih može dodijeliti ostalim kantonima po identičnim kriterijima. Za potpisivanje ugovora o kreditnom zaduženju s kantonima ovlašten je federalni ministar finansija, saopćeno je iz Vlada Federacije.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close