Uspostava državnog ministarstva poljoprivrede donijela bi velike benefite

Zbog nemogućnosti političkog dogovora oko uspostavljanja državnog ministarstva poljoprivrede poljoprivrednici iz oba entitete trpe velike gubitke.

Udruženje Green Council je uradio analizu koja pokazuje prednosti i troškove uspostave državnog ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja koja je pokazala da bi dobiti koje bi imali od njega bile mnogo veće nego trošak uspostave.

Sanela Klarić, predsjednica Green Council-a, navodi da bi nam ovo osiguralo pristup IPARD fondovima, tj. bespovratnim sredstvima EU za pomoć poljoprivrednom sektoru.

Uspostava državnog ministarstva osigurala bi pravni i institucionalni okvir koji je usuglašen sa EU standardima i najboljim praksama koji podrazumijeva suradnju državnih i entiteskih institucija u sektoru ruralnog razvoja i poljoprivrede što bi osiguralo jednakost poljoprivredne politike u cijeloj zemlji i omogućilo efikasnije upravljanje.

Uspostava jedne krovne institucije spriječila bi dupliranje nadležnosti.

“Osim toga sva financijska i druga sredstva koja su se do sada utrošena i koja će se i dalje trošiti na uspostavu sustava koordinacije koji se pokazao neučinkovitim se mogu bolje plasirati na uspostavu jednog funakcionalnog ministarstva sa jasnim nadležnostima”, stoji u analizi Green Council-a.

Zara Halilović, voditelj sektora za upravljanje fondovima EU u Direkciji za europske integracije BiH , kaže da je problem što nismo uspostavili potrebne strukture i ne možemo koristiti ove važne fondove za ruralni razvoj.

“Sa žalošću moram konstatirati da je sektor ruralnog razvoja navjeći gubitnik što se tiče korištenja IPA fondova. Od odobrenih 12,7 milijuna eura u razdoblju od 2007. do 2012. 9,7 milijuna eura je otkazano. Svega dva projekta su implementirana i to djelimice, u iznosu od 2 milijuna eura, što govori kakva je šteta nanesena sektoru poljopriverede”, kaže Halilović.

Dodaje da smo uspjeli da sve implementiramo kako je planirano tj., da uspostavimo potrebne strukture i ministarstvo, mi bi do sada bili korisnici velike komponente IPA fonda koji se odnosi na ruralni razvoj.

“Sada to nismo u prilici. Kada ćemo opet biti ne zna se jer još uvijek nije postignut politički dogovor”, kaže Halilović.

Slavko Inić, predsjednik Saveza za ruralni razvoj BiH, kaže da je BiH već izgubila oko 320 milijuna eura sredstava iz IPA-e te da je očito da će i ova 2014. biti izgubljena za nas budući da je ovo godina kada kreće IPA II, a još nismo ni blizu da ispunimo zahtjeve EU. Ako izgubilo i sljedeću godinu to će biti propast za poljoprivredni sektor, naglašava Inić.

Thomas Rojas, direktor ekonomskog odjela USAID u BiH, kaže da ovo veoma važna incijativa osobito nakon velike prirodne katastrofe koja je zahvatila BiH.

”Zbog činjenice da je 1/5 poljoprivrednog zemljišta u ovoj zemlji poplavljeno te da je time 25.000 obitelji i 2.000 poljoprivrednih gazdinstva direktno pogođeno mislim da je sada pravo vrijeme da obitelji koje žive od poljoprivrede zahtjevaju od institucija promjene kako bi se ova situacija promijenila”, naveo je Rojas.

Naime, zbog nesposobnosti BiH da uspostavi mehanizam koordinacije između entiteta u poljoprivrednoj politici BiH je uskraćeno oko 320 milijuna iz IPARD fondova, a posljedice toga osjetiti će farmeri i njihove obitelji, kaže on.

Pejo Janjić, načelnik Odjela za ruralni razvoj iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, navodi da je proces uspostave IPARD struktura u zastoju, ali da će se situacija uskoro morati promijeniti ukoliko želimo da oporavimo poljoprivredni sektor.

D.Kozina
ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close