Uskoro konkursi za poticaj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH

Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta jučer su u Ormanici kod Srebrenika predstavili sisteme podrški putem programa koje odobrava i finansira Vlada FBiH radi izgradnje okruženja koje će pomoći malim i srednjim poduzetnicima u svim oblastima u održavanju i jačanju privrednog prosperiteta i jačanju poslovne klime.

Tako je predstavljen program u okviru Projekta poboljšanja pristupa malih i srednjih poduzeća finansijskim sredstvima (EAF SME), koje finansiraju Svjetska banka i IBRD s fondacijom OdRaz, a u saradnji s Vijećem ministara BiH i entitetskim vladama.

Kako nije bio u mogućnosti prisustvovati ovom događaju, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić poslao je pismo kojim je zahvalio na pozivu na promociju finansijskih podrški, koja je organizirana i u saradnji s Fondacijom OdRaz i Fondom za zaštitu okoliša FBiH.

„Sama činjenica da su se u ovaj projekt uključila dva ministarstva Federalne vlade, te da ga je potpomogla Svjetska banka, dovoljno govori o njegovoj ozbiljnosti i namjeri da pruži podršku u onom segmentu naše privrede koji može biti matrica razvoja cijelog društva“, istaknuto je u pismu premijera Nikšića.

Federalna ministrica okoliša i turizma FBiH Branka Đurić kazala je da su privrednicima i načelnicima Srebrenika, Odžaka, Domaljevca, Orašja, Gradačca i Gračanice prezentirani projekti sa sredstvima od oko 55 miliona eura.

Sredstva su, u prvom redu, namijenjena privrednim subjektima za očuvanje i jačanje tržišnih pozicija u uslovima globalnih ekonomskih tokova koji nisu povoljni po BiH.

– Mislim da su sredstva zaista povoljna, a imamo ugovore s 10 komercijalnih banaka koje će ih plasirati – kazala je ministrica Đurić.

Ima naznake iz OdRaza da je Svjetska banka najavila da će, ako ova sredstva budu utrošena kako treba, osigurati i nova.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je predstavilo i grantove za regionalne deponije za zbrinjavanje otpada i komunalnog otpada.

Predstavljen je i projekt iz oblasti ruralnog turizma, namijenjen mladim ženama, koje bi na taj način dobile prvo zaposlenje.

– Naši programi se odnose na dvije linije, putem Razvojne banke i grant poticajna sredstva za mala, srednja poduzetništva i za poticaj razvoja nižih nivoa vlasti, općina na nivou Federacije BiH. Dakle, ove godine ćemo dati impuls otvaranju novih radnih mjesta, te ćemo poticati takve projekte i one koji su orijentirani ka izvozu – kazao je savjetnik federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Ismet Kamerić.

Poručio je da će konkurs za poticaj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva biti raspisan u narednih 30 dana.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close