USAID SIDA GOLD projekt – «Company D&U» Visoko 63 radna mjesta

Općina Visoko kao partner i potpisnik Sporazuma o partnerstvu u realizaciji USAID SIDA GOLD projekta učestvovala je u stručnom osposobljavanju i zapošljavanju radnika za potrebe kompanije «Company  D&U»  d.o.o. iz Visokog, radi stvaranja uslova za zapošljavanje nezaposlenih lica sa područja općine Visoko.

Cilj Sporazuma je bolja efikasnost funkcionisanja tržišta rada, jačanja institucionalnih kapaciteta, te povezivanja oblasti rada i oblasti obrazovanja.

U saradnji sa Mješovitom srednjom školom iz Visokog u prethodnom periodu razvijen je program obuke u neformalnom obrazovanju za sticanje znanja i vještina za posao obućara, nakon čega su kandidati prošli kroz proces obuke.

Nakon što je završena obuka stručnog usavršavanja za zanimanje obućar koju je prošlo 80 kandidata,  u stalni radni odnos u firmu «Company D&U» d.o.o. Visoko primljene su 63 osobe.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close